Sousedské vztahy

Přesahující větve a rozpadající se stavby

25. září 2017 v 23:11 | Aleš
456. 2017-09-24 Dobrý den, mám dva dotazy: 1.soused má na svém pozemku 3 vzrostlé lípy, jejichž velké větve zasahují hluboko na pomemek můj. Nejenže máme každoročně kopec listí na zahradě, ale budeme stavět nový dům a větve budou dosahovat až téměř nad něj a máme tak strach, co když se v bouřce odlomí.. (Jedná se o jedinou variantu umístění domu - na okloních parcelách to neumožňuje územní plán). K tomu soused žije 150 km daleko a vlastně jsem jej ještě ani neviděl. Zkoušel jsem se domluvit dvakrát na schůzce, slíbil, ale už se neozval..
2. Kromě lip má soused na onom pozemku i rozpadající se dřevěnici a další hospodářské budovy, které mají střechu z eternitu. Vzdálenost od našeho budoucího domu je asi 15m. Střechy s etermitem už se propadají a lámou, opět máme obavy z dopadu na zdraví. (2 malé děti)

Ad. 1. Podle § 1016 odst. 2 občanského zákoníku "neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá."
Ad 2. Podle § 139 odst. 1 stavebního zákona "není-li stavba řádně udržována, může stavební úřad vlastníkovi stavby nařídit zjednání nápravy." Můžete tedy dát podnět stavebnímu úřadu, aby vašemu sousedovi nařídil zjednání nápravy.

Soused nainstaloval ostnatý drát na plot

19. září 2017 v 21:38 | Aleš
455. 2017-09-15 Dobrý den, prosím Vás o radu. Soused na údajně svůj pletivový plot v délce 20m naistaloval ostnatý zátočený drát a plot tak zvýšil o 40 cm na 2,4 metru. Zatočený ostnatý drát jednoznačně zasahuje do našeho prostoru. Nebyla povinnost na straně souseda zajistit si náš souhlas se změnou oplocení? Lze nesouhlas se změnou plotu a odstranění ostnatého drátu úspěšně dosáhnout na stavebním úřadě? Případně jak postupovat. PS:Ponechávám stranou, že tento plot byl kdysi zhotoven napůl s naším předchozím majitelem nemovitosti a velmi pravděpodobně stojí na pozemcích obou vlastníků. Děkuji Vám za odpověď.

Podle ustanovení § 1024 odst. 1 občanského zákoníku se má za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné. Jestliže se soused domnívá, že plot je jen jeho, musel by to prokázat, jinak je plot společný a na jeho úpravách musí být dohoda vlastníků obou sousedících pozemků. Odstranění ostnatého drátu by tak bylo možno se domáhat i žalobou u soudu. Ze stavebně-právního hlediska je ke změně charakteru plotu zapotřebí územní souhlas stavebního úřadu, jinak se stavebník dopouští přestupku podle § 178 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a může dostat pokutu teoreticky až do výše 500 000 Kč. Stavební úřad může stavebníkovi nařídit i odstranění nepovolené stavby.

Podmáčený plot

19. září 2017 v 21:30 | Aleš
452. 2017-08-11 Dobrý den, u hranice našeho pozemku jsme měli plot, nový soused si za ním zbudoval skalku, nahrnul hlínu cca 60 cm a plot podmáčením spadl. Jdeme stavět nový, ale jak postupovat, aby se situace v budoucnu neopakovala. Navíc se totéž děje u starší stavby garáže na hranici našeho pozemku. Předem děkuji.

Jestliže skalka či garáž splňuje podmínku, že v míře nepřiměřené místním poměrům podstatně omezuje obvyklé užívání vašeho pozemku z důvodu vnikání vody a jiných podobných účinků, je soused povinen přijmout taková opatření, aby tomu zamezil. K tomu je případně možné ho nutit i soudně. Jinak je ovšem na vás, abyste přijali potřebná stavebně-technická opatření k tomu, aby plot znovu nespadl.

Užívání kanalizace sousedem

2. září 2017 v 20:15 | Aleš
448. 2017-08-23 Soused je napojen na náš kanál,protože nemá svoji vlastní kanalizaci.Mohu po něm požadovat nějakou částku za pronájem? Děkuji za odpověď.
Nikdo by neměl užívat cizí věc bez právního důvodu. Standardni řešení je zřízení služebnosti za peněžní náhradu.

Podivná stínící konstrukce

3. srpna 2017 v 20:45 | Aleš
447. Dobrý den, soused si bez jakehokoli povolení cca 80 cm od našeho plotu postavil asi 3,5m vysokou konstrukci z trámů, ke které přichytil bambus, který nepropustí Slunce. Bohužel s nim máme východní a jižní hranici a náš pozemek je úzký a tak je v důsledku této konstrukce a hustého bambusu v podstatě stále ve stínu. Je možné žádat snížení této konstrukce? Na jakou výšku? A jakými prostředky?Děkuji za odpověď.
Tato "jakási konstrukce" patrně k výstavbě vyžaduje nejméně územní souhlas. Bez něho se jedná o nepovolenou, "černou" stavbu a je možné dát podnět stavebnímu úřadu k jejímu odstranění. Rovněž podle § 1013 odst. 1 občanského zákoníku "vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat." Je tedy možné podat žalobu k soudu na to, aby se soused zdržel imisí v podobě stínu proníkajícího na váš pozemek v míře nepřiměřené místním poměrům.

Nedostatečné oplocení sousedova pozemku

1. srpna 2017 v 14:17 | Aleš
446. Soused si místo plotu vysadil nové thuje, které k dnešnímu dni mají cca 30 cm. Vzhledem k tomu, že máme malé dítě, které začalo chodit, máme obavy, aby nechodilo k sousedovi na zahradu, kde nemá ani vrata na cestu, kde jezdí auta. Thuje vyrostou do požadované výšky až za dlouhou dobu a naše malá je čím dál více zvědavější. Hranice náleží sousedovi a odmítá si postavit plot. Lze s tím něco udělat? Děkuji za odpověď.
Už dávno neplatí zásada o tom, že by někomu "náležely" hranice po pravé či levé straně pozemku. Hranice pozemku je vždy společná. Podle § 1027 občanského zákoníku "na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků." Nerušeným výkonem vlastnického práva se tu ovšem rozumí skutečnost, že z pozemku sousedního proniká něco nebo někdo na pozemek váš, nikoli, že vaše dítě bude pronikat na sousední pozemek. Z tohoto hlediska naopak vás stíhá povinnost zabránit, aby vaše dítě vnikalo na sousední pozemek. Vy musíte postavit plot.

Potíže se sousedovým plotem

1. srpna 2017 v 14:09 | Aleš
445. Dobrý den, vlastním oplocenou zahradu. Plot z jedné strany je souseda a je z pletiva. Soused ma udělán vstup na náš pozemek. Otázka 1. Jak muzu ovlivnit zrušení tohoto vstupu- dum ma situován mimo hranici pozemku a nechci, aby mel přístup na nás pozemek. Otázka 2. Chci změnit typ plotu, jak se to da udělat, když se změnou nesohlasí. 3. Otázka z naši strany plotu jsem umístil nepruhlednou textilní plochu, ma právo me nutit k jejímu sundani? Dekuji za radu.
1. Uvádíte, že plot patří sousedovi. Pak mu bránit v tom, aby tam měl branku, nemůžete.
2. Jestliže je plot souseda, nemůžete požadovat změnu plotu. Musel byste si vystavit vlastní plot. Otázka ohledně potřebných povolení k výstavbě plotu byla zodpovězena zde.
3. Jestliže je plot souseda, nemáte právo mu na plot cokoli umísťovat. Soused může požadovat sundání neprůhledné textilní plochy. Řešením je výstavba vlastního plotu.

Sdílení nákladů na vylepšení pozemku

5. července 2017 v 0:50 | Aleš
443. 2017-06-23 Vlastním rodinný dům, vedle kterého stojí sousedův rodinný dům ve vzdálenosti asi 3 m. Pozemek mezi domy je v mém vlastnictví. Z tohoto pozemku má soused hlavní vchod do domu i vedlejší vchod do dvora a zahrady. Soused v minulosti projevil zájem o odkoupení poloviny pozemku, ovšem to odmítám, jelikož bych tak ztratil vlastní přístupovou cestu k vratům do dvora pro vjezd automobilem. Soused nemá k mému pozemku zřízeno žádné právo. Samozřejmě nemám problém s tím, aby soused běžně užíval tento pozemek k přístupu ke svým nemovitostem. Aktuálně se chystám tento pozemek rekonstruovat (položit nový povrch - zámková dlažba). Mohu po sousedovi požadovat, aby se na nákladech rekonstrukce finančně podílel a pakliže ano, jakou měrou? Děkuji vám za odpověď.
Vzhledem k tomu, že soused nemá k pozemku žádné právo, nemůžete po něm nic požadovat. Pakliže byste mu zřídil přes dotčenou část vašeho pozemku služebnost (např. stezky a cesty), potom by již povinnost podílet se na údržbě pozemku měl.

Souhlas s výstavbou oplocení

10. května 2017 v 22:03 | Aleš
440. 2017-05-07 Dobrý den, cca 0,5m od sousedova plotu máme vysázený živý plot ze stále zelených keřů. Keře jsou v současné době malé, ale časem povyrostou a budou vnikat přes plot i na pozemek souseda. Tomu bychom chtěli zabránit vytvořením dřevěné neprůhledné zábrany ve vzdálenosti cca 0,3m od jeho plotu, výšky 1,5m a délky cca 10m. Zábrana by byla v zemi zakotvená zemními vruty. Potřebujeme k této konstrukci souhlas souseda a stavebního úřadu?
K výstavbě oplocení, kam lze zařadit i vámi popisovanou konstrukci, potřebujete územní souhlas stavebního úřadu. Jedním z podkladů k tomu je ve vašem případě i souhlas souseda. Jinak stavební úřad povede územní řízení, jehož bude soused rovněž účastníkem a bude moci případně vznášet námitky.

Soused potlouká zeď destičkami

10. května 2017 v 22:01 | Aleš
439. 2017-05-01 Dobrý den,prosím o radu. Soused, který má svoji stěnu k nám do dvorka ji má rozpadlou s padajícími kameny k nám do dvorku. Celou ji místo omítky potlouká destičkami velikosti asi 80. 50cm. Jak postupovat aby toto dal do pořádku.
Pokud se se sousedem nedohodnete, podejte podnět stavebnímu úřadu. Usoudí-li stavební úřad, že se jedná o udržovací práce nebo stavební úpravy, kterými se mění vzhled stavby, zahájí s provinilcem správní řízení, neboť k takovým pracem nebo úpravám je třeba stavební povolení.

Pozemek zasypaný listím od sousedů

25. dubna 2017 v 21:39 | Aleš
438. 2017-04-25 Dobrý den, prosím o radu co dělat, když sousedi vysázeli živý plot(š.1m,v.2,5m,d.20m) z opadavého buku,který opadává na jaře od března do cca června, někdy i celoročně. Celé jaro i léto máme vchod do domu a garáže, částečně i zahradu plnou suchého listí, které se dostává i do odtokových kanálů a brání odtoku dešťové vody. Při větrech, který zrovna v posledních dnech fouká, je při otevření dveří listí až v domě. Den co den, už druhý měsíc uklízím listí. Předem moc děkuji za Vaš názor na tuto situaci případně i radu.
To je zlé. Podle ustanovení § 1013 občanského zákoníku "vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat." Jedná-li se o tuto situaci, tedy že listí vniká na váš pozemek "v míře nepřiměřené místním poměrům" a "podstatně omezuje obvyklé užívání" vašeho pozemku, můžete zkusit sousedovi domluvit s poukazem na citované ustanovení. Nepomůže-li to, nezbyde než podat na souseda žalobu, aby zamezil těmto "imisím". Jedná se o specifický druh žalob citlivý na správné formulace: doporučujeme si na takovou žalobu najmout advokáta.

Okapový prostor

7. dubna 2017 v 21:43 | Aleš
431. 2017-04-07 Dobrý den, soused má od zdi jeho domu a kůlen, které se táhnou podél naší zahrady, cca pozemek od 40 cm do 20 cm (tzv. okapový prostor), který navazuje na naší zahradu. Tento prostor si chce oplotit. Musí tento kousek pozemku udržovat - prorůstání plevele, spadané listí... Musím mu umožnit vstup na naši zahradu, aby tento kousek mohl udržovat, což při minimální výšce plotu stejně nepůjde? Děkuji za odpověď.
Oplotit si svůj pozemek soused může, ale bez dohody s vámi musí plot umístit na svém pozemku. Udržovat tím pádem pozemek nebude možné, protože tam bude ten plot. Pro vybudování plotu byste měla sousedovi umožnit vstup přes váš pozemek, a to za přiměřenou náhradu - stanoví tak § 1022 občanského zákoníku. Obecně umožnit přístup souseda na jeho pozemek přes pozemek váš musíte, jsou-li splněny podmínky § 1021 občanského zákoníku: "Vlastník umožní sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak; soused však nahradí vlastníku pozemku škodu tím způsobenou."

Zastíněný plot

20. března 2017 v 22:14 | Aleš
430. 2017-03-20 Dobrý den. Bydlíme necelý rok, v námi nově koupeném a zrekonstruovaném domě. To samé sousedi, jsou rady o 2 m kratší dobu než my. Mezi námi a jimi je náš nový pletivový plot. Chceme si plot zastínit opadavou popínavou rostlinou, no sousedi hromží a snaží se nám to zakázat. Můžeme popínavky zasázet bez jejich svolení? Děkuji za odpověď.
Pokud je plot váš, popínavky zasázet můžete. Nesouhlas sousedů by mohl být problém v případě, že plot by byl společný, nebo v případě, že by popínavé rostliny působily stín, opad listů nebo jiné podobné účinky na pozemku jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně tím omezovaly obvyklé užívání pozemku.

Sousedův úzký pozemek

15. března 2017 v 20:26 | Aleš
429. 2017-03-15 Dobrý den, má majitel sousedního domu, který má pod okapem svého domu (zeď tvoří fakticky jednu stranu našeho uzavřeného dvoru) cca 30 cm pásek pozemku, nárok na neomezený přístup na těchto jeho pár cm, když to není technicky skoro možné? (Musel by mít úzkou branku a 30cm oddělených nějakým předělem, jinak se pohybuje u nás.) Děkuji.
Je to jeho pozemek, právo na to má i bez předělu.

Sousedův břečťan na zdi domu

10. srpna 2016 v 21:04 | Aleš
427. 2016-05-30 Dobrý den, mám dotaz, zeď našeho rodinného domu tvoří hranice se sousedem, který vysadil břečťan přesně v místě našich třech oken v přízemí, břečťan již zasahuje přes celá okna a blíží se ke krovům. Samozřejmě mi nejde světlo do místností, nemohu pořádně vyvětrat,břečťan mi prorůstá už i rámem oken. Zeď začíná vlhnout. Chci,aby ho soused odstranil, ale nechce. Mám podat žalobu? Mohu břečťan sama odstranit alespoň z oken? Děkuji za odpověď!

Je-li zeď součástí vašeho domu a tedy vaše, nejste povinna sousedův břečťan na svém domě trpět. Proto můžete břečťan ze zdi domu odstranit. Podle § 1016 odst. 3 občanského zákoníku "části jiných rostlin [než stromů] přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení."

Fotopast na vlastní zahradě

30. října 2015 v 22:25 | Aleš
424. 2015-10-26 Dobrý den, byla nám spáchána majetková škoda a máme důvodné podezření na souseda, se kterým nemáme moc dobré sousedské vztahy. Ve dne, kdy jsme všichni v práci, vstoupil neoprávněně na náš pozemek a znehodnotil nově zbudovanou kanalizaci a odcizil její část. Můžeme použít snímky z fotopasti jako usvědčující důkaz proti němu?
Ano, můžete.

Plot nečekaného vzhledu

19. září 2015 v 21:33 | Aleš
423. 2015-09-17 Dobrý den, prosím Vás o radu, dovolili jsme sousedovi, aby si oplotil pozemek sousedící s naším sadem. Tento pozemek má pouze k hospodářskému účelu, náš sad je neoplocený. Soused si plot dal kovový s oky bez ostnatého drátu, postavil si ho na jaře. Bohužel jsme teď v září přišli do sadu a zjistili jsme, že na něj natáhl jen z naší strany ostnatý drát na a to na dvou místech, nahoře a v úrovni boků, ze sousedovi strany ostnatý drát není. Můj dotaz je, zda si může bez našeho svolení, nebo bez předchozího upozornění udělat takovou změnu. Nahoře natáhnutý drát nám nevadí, ale nesouhlasíme s drátem cca 90 cm od země. Máme malé dítě a bojíme se, aby se nezranilo. Komunikace se sousedem není možná. Chci ještě doplnit, že nežádal nikoho o povolení ke vstupu do našeho sadu, když natahoval tento ostnatý drát. Děkuji za radu.

K výstavbě nebo změnám oplocení potřebuje váš soused územní souhlas stavebního úřadu ve smyslu ustanovení § 96 odst. 1, 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro udělení stavebního souhlasu stavebním úřadem je mimo jiné souhlas vlastníků sousedních pozemků. Pokud váš soused vybudoval svůj plot bez územního souhlasu stavebního úřadu nebo v rozporu s územním souhlasem, dopustil se přestupku podle § 178 odst. 1 písm. a), resp. d) stavebního zákona. Obraťte se na stavební úřad, nařídí odstranění stavby.

Podkopaný pozemek

31. srpna 2015 v 21:56 | Aleš
421. 2015-08-24. Soused si těsně u plotu snížil asi o 0,75 m - 1 m terén a zřejmě i podkopal náš pozemek, takže se zemina našeho pozemku cca 20 cm od plotu sesula k němu a plot už několik měsíců visí ve vzduchu na ríglích (dřevěné příčné latě laťkového plotu). Zajímalo by mě, zda na tuto úpravu musí mít stavební povolení, protože bych ráda vznesla připomínku k provedení nápravy sesutého terénu. Včera jsem mluvila se sousedkou a zdá se, že hodlají na vzniklý svah dodělat zděnou skalku - takže by zdivo jejich skalky začínalo na našem pozemku. Co mohu udělat pro to, abych je přinutila stavět zídku až od hranice pozemku a náš chybějící pozemek doplnit zeminou, jak to původně bylo? Soused se nám o svých záměrech o snížení terénu nebo nápravě poškozeného plotu nezmínil a ústní dohoda s nimi se neshoduje s realizací (viz např. dohoda o ořezání větví).
Sousedé nesmí narušovat vaše vlastnictví, to jest zasahovat do vašeho pozemku, poškozovat váš plot, nebo si na vašem pozemku budovat skalku. Obraťte se na stavební úřad.

Stromy u hranice pozemku

31. srpna 2015 v 21:52 | Aleš
420. 2015-08-19. Zeď našeho rodinného domu tvoří hranici mezi naším a sousedovým pozemkem. V minulosti došlo mezi majiteli (vlastníkem domu je moje přítelkyně) k soudním sporům o dům, který sousedi prohráli a dostali nádavkem kus parcely, kde si postavili domek. Asi nám natruc vysadili pod našimi okny několik stromů, dva metry za nimi ještě ořech. Máme prakticky jediné okno v obýváku a já sleduji, jak ty stromy rostou. Jednoho dne (jsme v 1. patře) se dostanou do úrovně našeho okna (ořech i nad ní) a začnou bránit přívodu přirozeného světla do pokoje. Dá se proti tomu nějak bránit?
Když se nedohodnete, dá se bránit žalobou u soudu. Podle § 1017 odst. 1 občanského zákoníku, který je účinný od roku 2014, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

Břečťan

28. července 2015 v 21:18 | Aleš
419. 2015-07-28 Ze strany souseda mi prorůstá plotem popínavý břečťan a došlo k tomu, že pod jeho váhou se plot vyvrátil. Mám právo požadovat nějakou náhradu? Nebo bylo mou povinností zabezpečit si odstranění jeho břečťanu z mého plotu?
Váš dotaz obsahuje dva předpoklady: Břečťan je ve vlastnictví souseda. Plot je ve vašem vlastnictví. Pokud to tak je, měl by vám soused skutečně nahradit újmu, kterou jeho břečťan způsobil vašemu plotu.
 
 

Reklama