Proces

Exekuce bez soudu

28. února 2018 v 22:11 | Aleš
468. 2018-02-18 Dobrý den. Prosím vás může mi exekutor sam nahlásit aby mi sami od sebe strhavali dluh z důchodu i když nebyl žádný soud? Dost mě prekvapilo když mi přišel dopis kde mi píšou že mi dluh budou strhávat z důchodu. Dopis přišel od CSSZ.Děkuji.
Přímá exekuce je možná v případě, že byste uzavřela smlouvu s doložkou přímé vykonatelnosti. Smlouvu s takovou doložkou byste musela uzavřít u notáře nebo u exekutora. Jinak musí nejdřív proběhnout soud nebo správní (daňové) řízení.

Dotaz č. 393

10. října 2013 v 8:05 | Aleš
2013-02-06: V roce 1995 jsem půjčila kamarádovi peníze a on mi je nevrátil. Proběhl soud a mě byla přiznána náhrada včetně úroků z prodlení a probíhá výkon rozhodnutí. Od ledna 2013 mohu zažádat soud, aby převedl moji pohledávku ke konkrétnímu exekutorovi, ale tím pádem ztratím pořadí ve splácení pohledávek na soudě (jsem druhá v pořadí). Přede mnou je pohledávka ještě ve výši cca 60.000 Kč. No a on nemá žádný majetek, bydlí u matky v bytě, auto nemá, tak mě přijde zcela zbytečné, abych to předávala exekutorovi, když není na čem uspokojit moji pohledávku. Chtěla jsem se zeptat, jak bych měla postupovat.
Jediná výhoda exekutora v tomto případě je, že může zvolit jakýkoli způsob exekuce, zatímco soud provádí je ten druh výkonu rozhodnutí, který mu navrhnete. Exekutor většinou postupuje razantněji než soud. Na druhou stranu, nepodaří-li se exekutorovi nic vymoci, musíte mu uhradit jeho náklady řízení. Máte-li tedy ověřeno, že dlužník nemá žádný majetek ani zabavitelné příjmy, nelze v zásadě dělat nic. Pokračujte v soudním výkonu rozhodnutí.

Dotaz č. 335

20. dubna 2011 v 22:54 | Aleš
Dobrý den, prosím o odpověď na moji otázku. Jsem vlastnicí 1/2 domu, druhou polovinu vlastní můj syn. Syn podniká a dostal se do finančních problémů. Měl 2 auta na leasing a protože neplatil, sebrali mu je. Dluží nejen dodavatelům za pohonné hmoty, ale i odvody za sociální a zdravotní pojištění. Má několik úvěrů a půjček. A nic nesplácí. Bojím se, že dojde k exekuci. Mám se bát o střechu nad hlavou? Děkuji Vám za odpověď.
V exekuci může být prodána synova polovina domu, vaše nikoli. S novým majitelem druhé poloviny domu se budete muset eventuálně domluvit na spoluužívání domu, vaše práva by však v žádném případě zkrácena být neměla.

Dotaz č. 279

26. února 2010 v 20:22 | Aleš
Dobrý den, mám dotaz na exekuci z platu. Kolik mi můžou strhávat??? Děkuji.
Sečtete 5148,67 Kč na sebe + 1930,75 Kč na manželku + ještě 1930,75 Kč za každé vyživované dítě, když nejde o exekuci kvůli výživnému. Zbytek zaokrouhlíte na celé koruny nahoru. Říká se tomu ZÁKLADNÍ NEPOSTIŽITELNÁ ČÁSTKA.
Od toho, co dostáváte ve výplatě (ČISTÁ MZDA) odečtete ZÁKLADNÍ NEPOSTIŽITELNOU ČÁSTKU a tento ZBYTEK ČISTÉ MZDY zaokrouhlíte na celé koruny dolů tak, aby byl dělitelný třemi.
Ze ZBYTKU ČISTÉ MZDY vám můžou sebrat dvě třetiny, když jde o PŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKU, tedy o exekuci kvůli výživnému, náhradě škody kvůli ublížení na zdraví nebo úmyslnému trestnému činu, daním nebo důchodovému, nemocenskému, sociálnímu a zdravotnímu pojištění; u ostatních exekucí vám z toho ZBYTKU ČISTÉ MZDY můžou sebrat jednu třetinu.
Když ale ZBYTEK ČISTÉ MZDY převyšuje 7723 Kč, tak tu část ZBYTKU ČISTÉ MZDY, která převyšuje 7723 Kč, vám můžou sebrat celou.

Dotaz č. 278

23. února 2010 v 0:17 | Aleš
Vážení, prosím o následující informaci: Žiji 40 let trvale v Německu. Mám české občanství, český pas, žádný občanský průkaz. V Praze jsem chtěl prodat činžovní dům, s realitní kanceláří byla uzavřena Zprostředkovatelská smlouva. Zájemce byl, ovšem k podpisu kupní smlouvy nedošlo. Realitní kancelář na mne podala žalobu v místě kde se nemovitost nachází na Praze 3 - chce provizi z prodeje, který se neukutečnil. Já mám ale trvalý pobyt v Německu. V Praze nejsem vůbec hlášen, zdržuji se tam jen sporadicky ca. 30-40 dnů v roce. Je tedy žaloba, která na mne byla podána v Praze, neplatná? Musí být žaloba na mne podána v Německu u příslušného soudu?
Podle § 85 odst. 1 občanského soudního řádu je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Podle § 86 občanského soudního řádu jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště. Proti tomu, kdo nemá jiný příslušný soud v České republice, je možno uplatnit majetková práva u soudu, v jehož obvodu má majetek. Z toho plyne, že žaloba podaná proti vám v Praze může být platná, jestliže jste v Praze měl poslední známé bydliště nebo máte v Praze majetek.
 
 

Reklama