Leden 2018

Sestra jako zdravotník na táboře

26. ledna 2018 v 22:24 | Aleš |  Tábory
466. 2018-01-25 Dobrý den, mám dotaz zda-li je pro zdravotníka na táboře postačující ukončené střední vzdělání v oboru všeobecná zdravotní sestra a současně pracuje jako sestra u zubaře? Předem děkuji za odpověď.
Ano.

Vypořádání společného jmění manželů

21. ledna 2018 v 17:05 | Aleš |  Společné jmění manželů
465. 2018-01-21 S manželem jsme bydleli v rodinném domě. Dům jsem dostala darem. Společně jsme investovali do zařízení bytu. Má nárok na polovinu investice, i když zařízení je už starší? Dále jsme koupili zahradu v době manželství, ale jako majitele jsem uvedli jen manžela. Mám na ní taky nárok? A poslední dotaz. Dostala jsem peníze od rodičů v době manželství...papír na to nemám. Jelikož jsem své stavební spoření měla, uložil je manžel na své jméno. Tudíž s tím teď už asi nic neudělám? Děkuji za odpovědi.
Vybavení bytu: Pokud zůstává vám jako vlastníkovi bytu, má manžel nárok na to, aby dostal polovinu protihodnoty adekvátní současnému stavu tohoto zařízení. Pokud jste zahradu koupili z peněz patřících do společného jmění manželů, je zahrada i vaše, ačkoli je psána jen na manžela. Stavební spoření: Takhle, jak to říkáte, hodnotím váš převod peněz od vašich rodičů na stavební spoření manželovo jako váš dar manželovi. Nárok na tyto peníze pak nemáte. Ale možná že peníze - dar od rodičů jste použila na něco jiného: investice do zařízení bytu, opravy domu, běžný chod domácnosti... Pak peníze na stavební spoření nepocházejí z daru rodičů, ale normálně ze společného jmění manželů a měla byste nárok na polovinu stavebního spoření.

Vyplacení poloviny domu po rozvodu

13. ledna 2018 v 2:36 | Aleš |  Společné jmění manželů
464. 2018-01-10 Dobrý den,vlastnila jsem polovinu domu a bratr vlastnil polovinu domu,po svatbě si bratrovu polovinu koupil můj manžel za 700 tisíc korun a nyní je vlastníkem poloviny. Ted řešíme rozvod a manžel chce polovinu nemovitosti z odhadu,který chce udělat,která je však mnohem vyšší než 700 tisíc korun,za kterou ji koupil. Má nárok na vyšší podíl,například 1,5 milionu,když to koupil za méňě? děkuji.
Dotaz není úplně jasný. Říkáte, že manžel bratrovu polovinu koupil po svatbě. Záleží na tom, jaké peníze použil. Kdyby se jednalo o peníze spadající do společného jmění manželů, měl by nárok pouze na vyplacení čtvrtiny současné hodnoty domu, pokud by celý dům zůstal vám. Jestli použil peníze, které do společného jmění manželů nepatřily, má nárok na vyplacení poloviny současné hodnoty domu, i když to koupil za méně.

Vypořádání spoluvlastnického práva k domu

2. ledna 2018 v 18:10 | Aleš |  Spoluvlastnictví
463. 2018-01-02 Vlastním ze sestrou každý ideální polovinu domu. Svoji polovinu má sestra od matky, která zde má doživotní právo bydlení a užívání ideální poloviny domu. Během zhruba 20 ti let jsem do domu investoval 750 000 Kč a sestra 150000 Kč. Celou dobu jsem platil sám veškeré náklady provozu a oprav domu (sestra bydlí v Kanadě) . V současnosti chce vyplatit ze svého podílu, má nárok na 50 % z tržní ceny - zhruba 1 000 000 Kč ? V notářském zápisu při převodu poloviny domu před 20 ti lety byla cena za celý dům 700 000 Kč.
Protože jste oba podíloví spoluvlastníci ve stejném poměru, měli byste se oba ve stejném poměru podílet na údržbě a opravách domu i na investicích. Od vypořádacího podílu Vaší sestry, jehož základ vychází ze současné tržní ceny domu, by se měly odečíst ty náklady na údržbu a opravy, které jste do domu dal vy "za sestru" nad rámec svého spoluvlastnického podílu, jistě v době posledních 3 let. Pokud jde o investice, posoudí se zhodnocení domu těmito investicemi za celou dobu spoluvlastnictví (nejde tedy v tomto případě o to, kolik peněz jste do toho vrazil, ale jak to dům zhodnotilo). Pak se opět posoudí, jak na tato zhodnocení který z vlastníků přispěl a v poměru, v němž váš příspěvek přesáhl váš spoluvlastnický podíl, by se opět měla hodnota vypořádacího podílu vaší sestry snížit o příslušnou část zhodnocení domu investicemi. Dále pokud právo doživotního užívání bytu matkou vázne pouze na ideální polovině domu, která patří sestře, mělo by se rovněž od ceny podílu odečíst znehodnocení dané tímto omezením váznoucím na spoluvlastnickém podílu.