Září 2017

Zůstavení pozůstalosti nevlastním dětem

29. září 2017 v 20:46 | Aleš |  Dědictví
457. 2017-08-21 Dobrý den, žijeme s přítelem v domě,na který má hypotéku.Jsem vdova a mám dvě děti se zesnulym manželem..ja í deti pobirame důchody. S novým partnerem máme jedno společné dítě,on jine nemá.Rada bych věděla,jaké máme možnosti pokud chceme,aby v případě kdyby se příteli něco stalo..dědily všechny deti rovným dílem. Děkuji.

Dokud nebude Vaše společné dítě zletilé, má nárok na povinný díl v rozsahu tří čtvrtin pozůstalosti. Váš přítel tedy může sepsat závěť, ve které po osmině pozůstalosti zůstaví Vašim dětem a tři čtvrtiny dědictví Vašemu společnému dítěti. Zletilý potomek má ze zákona nárok na povinný díl v rozsahu už jen jedné čtvrtiny pozůstalosti. Proto, až nabude Vaše společné dítě zletilosti, je možné závěť přepsat tak, že budou dědit všechny tři děti rovným dílem každý třetinu pozůstalosti.

Přesahující větve a rozpadající se stavby

25. září 2017 v 23:11 | Aleš |  Sousedské vztahy
456. 2017-09-24 Dobrý den, mám dva dotazy: 1.soused má na svém pozemku 3 vzrostlé lípy, jejichž velké větve zasahují hluboko na pomemek můj. Nejenže máme každoročně kopec listí na zahradě, ale budeme stavět nový dům a větve budou dosahovat až téměř nad něj a máme tak strach, co když se v bouřce odlomí.. (Jedná se o jedinou variantu umístění domu - na okloních parcelách to neumožňuje územní plán). K tomu soused žije 150 km daleko a vlastně jsem jej ještě ani neviděl. Zkoušel jsem se domluvit dvakrát na schůzce, slíbil, ale už se neozval..
2. Kromě lip má soused na onom pozemku i rozpadající se dřevěnici a další hospodářské budovy, které mají střechu z eternitu. Vzdálenost od našeho budoucího domu je asi 15m. Střechy s etermitem už se propadají a lámou, opět máme obavy z dopadu na zdraví. (2 malé děti)

Ad. 1. Podle § 1016 odst. 2 občanského zákoníku "neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá."
Ad 2. Podle § 139 odst. 1 stavebního zákona "není-li stavba řádně udržována, může stavební úřad vlastníkovi stavby nařídit zjednání nápravy." Můžete tedy dát podnět stavebnímu úřadu, aby vašemu sousedovi nařídil zjednání nápravy.

Soused nainstaloval ostnatý drát na plot

19. září 2017 v 21:38 | Aleš |  Sousedské vztahy
455. 2017-09-15 Dobrý den, prosím Vás o radu. Soused na údajně svůj pletivový plot v délce 20m naistaloval ostnatý zátočený drát a plot tak zvýšil o 40 cm na 2,4 metru. Zatočený ostnatý drát jednoznačně zasahuje do našeho prostoru. Nebyla povinnost na straně souseda zajistit si náš souhlas se změnou oplocení? Lze nesouhlas se změnou plotu a odstranění ostnatého drátu úspěšně dosáhnout na stavebním úřadě? Případně jak postupovat. PS:Ponechávám stranou, že tento plot byl kdysi zhotoven napůl s naším předchozím majitelem nemovitosti a velmi pravděpodobně stojí na pozemcích obou vlastníků. Děkuji Vám za odpověď.

Podle ustanovení § 1024 odst. 1 občanského zákoníku se má za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné. Jestliže se soused domnívá, že plot je jen jeho, musel by to prokázat, jinak je plot společný a na jeho úpravách musí být dohoda vlastníků obou sousedících pozemků. Odstranění ostnatého drátu by tak bylo možno se domáhat i žalobou u soudu. Ze stavebně-právního hlediska je ke změně charakteru plotu zapotřebí územní souhlas stavebního úřadu, jinak se stavebník dopouští přestupku podle § 178 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a může dostat pokutu teoreticky až do výše 500 000 Kč. Stavební úřad může stavebníkovi nařídit i odstranění nepovolené stavby.

Prodej domu po rozvodu manželství

19. září 2017 v 21:35 | Aleš |  Společné jmění manželů
454. 2017-08-20 Dobrý den rozvedl jsem se a máme s manželkou dům v SJM. Můžu prodat svůj díl (polovinu) bez manželčina souhlasu a nebo jej potřebuji? Je to vůbec možné prodat takto svůj podíl majetku? Děkuji.

Nemáte-li dosud rozděleno společné jmění manželů, nedoporučuji polovinu domu samostatně prodávat. Pokud již bylo společné jmění manželů dohodou nebo soudně rozděleno, nebo uplynulo více než 3 roky od rozvodu, pak již svou polovinu domu samostatně prodat můžete.

Společné jmění manželů a dědictví

19. září 2017 v 21:33 | Aleš |  Společné jmění manželů
453. 2017-08-17 Dobrý den, s manželem jsme za trvání svazku odkoupili od města obecní byt. Nyní manžel zvažuje, že by tento byt ( v němž oba bydlíme, žádnou jinou možnost kde bydlet nemám)daroval své sestře výměnou za to, že ona se vzdá v jeho prospěch podílu na mnohem větším bytě, který oba zdědí po matce. Moje dotazy zní : 1. může podobnou transakci manžel provést bez mého vědomí a souhlasu? (podle mě nikoli). 2.Pokud bych s ní souhlasila, bude pak zděděný byt i nadále manželovým výlučným majetkem nebo už automaticky spadne do SJM ( podle mě ano - byly do něj vloženy prostředky v SJM, čili byt v SJM) 3. Může manžel v budoucnu byt odkázat např. neteři aniž bych s tím souhlasila ( děti nemáme)a já bych pak musela byt znova částečně "odkoupit" abych na stará kolena nepřišla o bydlení?

Ad 1. Bez vašeho souhlasu darovat byt své sestře nemůže.
Ad 2. Zděděný byt by byl ve výlučném vlastnictví manžela.
Ad 3. Ano, může.

Podmáčený plot

19. září 2017 v 21:30 | Aleš |  Sousedské vztahy
452. 2017-08-11 Dobrý den, u hranice našeho pozemku jsme měli plot, nový soused si za ním zbudoval skalku, nahrnul hlínu cca 60 cm a plot podmáčením spadl. Jdeme stavět nový, ale jak postupovat, aby se situace v budoucnu neopakovala. Navíc se totéž děje u starší stavby garáže na hranici našeho pozemku. Předem děkuji.

Jestliže skalka či garáž splňuje podmínku, že v míře nepřiměřené místním poměrům podstatně omezuje obvyklé užívání vašeho pozemku z důvodu vnikání vody a jiných podobných účinků, je soused povinen přijmout taková opatření, aby tomu zamezil. K tomu je případně možné ho nutit i soudně. Jinak je ovšem na vás, abyste přijali potřebná stavebně-technická opatření k tomu, aby plot znovu nespadl.

Společné peníze na účtu manžela

2. září 2017 v 20:46 | Aleš |  Společné jmění manželů
451. 2017-08-24 Dobrý den, chci zeptat. Manžel výhradně spravuje finanční záležitosti rodiny. Veškeré účty jsou psané na jeho jména. Pokud by před rozvodem finanční prostředky převedl např. na kamaráda (tzv. si je uklidil), mám nějakou možnost toto doložit a domáhat se jich?
Rozhodně ano. I když je "vlastníkem účtu" pouze váš manžel, neznamená to, že tentýž osud potká peníze patřící do společného jmění manželů na takový účet vložené. Naopak se vychází spíše z předpokladu, že v zásadě všechny prostředky tam umístěné patří do společného jmění manželů a manžel by musel prokazovat opak.

Vypořádání peněz na rekonstrukci domu

2. září 2017 v 20:24 | Aleš |  Společné jmění manželů
450. 2017-08-24 Dobrý den, dům je pořízený za prostředky mých rodičů s manželem máme dohodu o zúžení zákonem stanoveného majetku v BS. Jsem vlastníkem nemovitosti a výlučným vlastníkem užitků a přírůstků nemovitosti. Má Manžel právo při rozvodu požadovat finance vynaložené při rekonstrukci domu?
Vyjdeme-li z předpokladu, že peníze na rekonstrukci pocházejí z vašeho a manželova platu, a ty jsou součástí společného jmění manželů, pak ano, manžel má právo požadovat při rozvodu polovinu financí vynaložených na rekonstrukci vašeho domu.

Užívání chaty spoluvlastníky

2. září 2017 v 20:19 | Aleš |  Spoluvlastnictví
449. 2017-08-23 Dobrý den,žena a její bratr zdědili chatu kterou vlastní rovným dílem.Mojí ženě stávající stav vyhovuje,a chce dělat jen nutné opravy.Bratr tam však dělá bez našeho souhlasu nadstandartní úpravy -terasu,pergolu.Navíc chatu půjčuje optět bez zeptání kamarádům zřejmě za finanční odměnu,to však nemůžem dokázat.Argumentuje tím že si bude chatu půjčovat komu chce,když se nechceme podílet na jeho úpravách které mi tam ale nechceme.Navrhli jsme užívání sudý,lichý týden každý vlastník,to odmítl.Vlastně ani nevíme jestli na tohle máme nárok.Zřejmě se žalobě nevyhneme,ale nevíme jak by měla znít.Děkuji za odpovědˇ
V rámci této poradny není možné formulovat spoluvlastnickou žalobu. Obecně je nutno promyslet, jak byste si představovali spoluužívání chaty spoluvlastníky a tuto vaši představu učinit předmětem žaloby. Doporučuji obrátit se o radu na advokátní kancelář.

Užívání kanalizace sousedem

2. září 2017 v 20:15 | Aleš |  Sousedské vztahy
448. 2017-08-23 Soused je napojen na náš kanál,protože nemá svoji vlastní kanalizaci.Mohu po něm požadovat nějakou částku za pronájem? Děkuji za odpověď.
Nikdo by neměl užívat cizí věc bez právního důvodu. Standardni řešení je zřízení služebnosti za peněžní náhradu.