Červenec 2017

Který soud projednává dědictví

15. července 2017 v 2:27 | Aleš |  Dědictví
444. 2017-07-10 Dobrý den, potřebovala bych vědět, když jsou dva vlatsníci nemovitosti. A každý žil a umřel v jiném městě. Který soud rozhoduje o dědictví? Jedná se o předědení nově objeveného majetku. Ale nevíme kam odeslat návrh zda se musí na oba soudy nebo stačí na jeden? A zda musí být na návrhu podepsání všichni dědicové nebo jen jeden který o to žádá? A zda musí být podány dva návrhy nebo stačí vše na jeden? Děkuji.
Příslušný je okresní soud podle místa bydliště zůstavitele. Jde-li o různé okresy, budou to dva soudy. Vzhledem k tomu, že soud musí konat i z moci úřední, stačí, bude-li podnět podepsán i jen jedním z dědiců.

Sdílení nákladů na vylepšení pozemku

5. července 2017 v 0:50 | Aleš |  Sousedské vztahy
443. 2017-06-23 Vlastním rodinný dům, vedle kterého stojí sousedův rodinný dům ve vzdálenosti asi 3 m. Pozemek mezi domy je v mém vlastnictví. Z tohoto pozemku má soused hlavní vchod do domu i vedlejší vchod do dvora a zahrady. Soused v minulosti projevil zájem o odkoupení poloviny pozemku, ovšem to odmítám, jelikož bych tak ztratil vlastní přístupovou cestu k vratům do dvora pro vjezd automobilem. Soused nemá k mému pozemku zřízeno žádné právo. Samozřejmě nemám problém s tím, aby soused běžně užíval tento pozemek k přístupu ke svým nemovitostem. Aktuálně se chystám tento pozemek rekonstruovat (položit nový povrch - zámková dlažba). Mohu po sousedovi požadovat, aby se na nákladech rekonstrukce finančně podílel a pakliže ano, jakou měrou? Děkuji vám za odpověď.
Vzhledem k tomu, že soused nemá k pozemku žádné právo, nemůžete po něm nic požadovat. Pakliže byste mu zřídil přes dotčenou část vašeho pozemku služebnost (např. stezky a cesty), potom by již povinnost podílet se na údržbě pozemku měl.

Platnost posudku pro vedoucí táborů

5. července 2017 v 0:45 | Aleš |  Tábory
442. 2017-07-03 Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkajícím se lékařského potvrzení o způsobilosti pracovat s dětmi, které musí mít vedoucí táborů. Potvrzení mám s loňským datem - tehdy bylo platné na 1 rok. Nyní je však platnost potvrzení stanovena na dva roky? Platí mi tedy potvrzení z loňských prázdnin i na letošní táborovou sezónu? Předem Vám moc děkuji za odpověď.
Máte-li posudek vystavený loni, jak uvádíte, to jest v roce 2016, pak je jeho platnost již dvouletá, neboť zmiňované ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví, tedy § 10 zákona č. 258/2000 Sb., bylo novelizováno s účinností od 1. 12. 2015, tedy již předloni.