Duben 2017

Pozemek zasypaný listím od sousedů

25. dubna 2017 v 21:39 | Aleš |  Sousedské vztahy
438. 2017-04-25 Dobrý den, prosím o radu co dělat, když sousedi vysázeli živý plot(š.1m,v.2,5m,d.20m) z opadavého buku,který opadává na jaře od března do cca června, někdy i celoročně. Celé jaro i léto máme vchod do domu a garáže, částečně i zahradu plnou suchého listí, které se dostává i do odtokových kanálů a brání odtoku dešťové vody. Při větrech, který zrovna v posledních dnech fouká, je při otevření dveří listí až v domě. Den co den, už druhý měsíc uklízím listí. Předem moc děkuji za Vaš názor na tuto situaci případně i radu.
To je zlé. Podle ustanovení § 1013 občanského zákoníku "vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat." Jedná-li se o tuto situaci, tedy že listí vniká na váš pozemek "v míře nepřiměřené místním poměrům" a "podstatně omezuje obvyklé užívání" vašeho pozemku, můžete zkusit sousedovi domluvit s poukazem na citované ustanovení. Nepomůže-li to, nezbyde než podat na souseda žalobu, aby zamezil těmto "imisím". Jedná se o specifický druh žalob citlivý na správné formulace: doporučujeme si na takovou žalobu najmout advokáta.

Prodej parkovacího stání

17. dubna 2017 v 22:33 | Aleš |  Spoluvlastnictví
437. 2017-04-15 Vlastním ideální 1/3 pozemku s jedním parkovacím stáním. Mohu toto parkovací stání pronajímat bez souhlasu ostatních spolumajitelů? Mohu ji prodat bez jejich souhlasu do konce tohoto roku? Předkupní právo bylo přece zrušeno.
Za popsané situace bez souhlasu spoluvlastníků, kteří dohromady dají alespoň nadpoloviční většinu spoluvlastnickou na celém pozemku, parkovací stání pronajímat nemůžete. Prodat ho bez jejich souhlasu do konce roku můžete - technicky vzato ovšem neprodáváte parkovací stání, ale svůj spoluvlastnický podíl na celém pozemku. Po konci roku 2017 ho rovněž můžete prodat, ale spoluvlastníci budou mít předkupní právo na váš spoluvlastnický podíl.

Rozdělení dědictví dcerám

17. dubna 2017 v 22:23 | Aleš |  Dědictví
436. 2017-04-17 Dobrý den,máme 2 dcery. Vlastníme s manželkou chatu v ceně asi 1,5 mil.Kč. Na úsporách máme asi 1 mil.Kč,dále zařízený obecní byt, ve kterém bydlíme s mladší dcerou. Chtěli bychom chatu darovat starší dceři a té mladší odkázat po naší smrti veškerý zbylý majetek včetně financí. Jak to nejlépe zařídit. Děkuji.
Nejlepší by bylo uzavřít dědickou smlouvu přímo s Vašimi dcerami (to lze na tři čtvrtiny majetku), o zbytku pořídit závětí. Dědická smlouva nejlépe zajistí, aby se po smrti dědicové nehádali. Vzhledem ke komplikovanosti dědického práva v současnosti nezbývá než doporučit, abyste navštívili dobrého notáře. Sepsání posledního pořízení u notáře sice stojí určité peníze, ale je prevencí budoucích problémů.

Strýc v domě

15. dubna 2017 v 0:21 | Aleš |  Spoluvlastnictví
435. 2017-04-14 Já, rodiče a strýc jsme vlastníci IDEÁLNÍCH třetin domu a pozemku.Do r.1995bylo ústně domluveno fyzické užívání domu-každý vlastník si uzamykal zvolenou 1/3(mají samostatné vchody). Pak přestal náhle strýc svou 1/3 využívat, neplatil povinné poplatky a ani se nepodílel na údržbě.Jeho 1/3 jsme nijak nevyužívali jen ji bylo nutné udržovat(spadlá zeď, poškození střechy...).Nyní požaduje klíč od třetiny , kterou jsme užívali i předtím. Musíme klíč vydat i když 2/3 vlastníků s tím nesouhlasí?
Jestliže chce užívat svou jednu třetinu, má na to právo. Jestliže chce užívat jiné části domu, než bylo předtím dohodnuto, na to bez souhlasu spoluvlastníků právo nemá.

Spoluvlastněná garáž

14. dubna 2017 v 23:49 | Aleš |  Spoluvlastnictví
434. 2017-04-10 Jsme členy družstva, bydlíme ve družstevním domě , byt a polovinu dvougaráže máme v osobním vlastnictví a jsme spoluvlastníky ideální poloviny garáže, stejně tak jako náš soused. Soused nyní chce "svou" ideální polovinu garáže pronajmout třetí osobě. Může to provést i bez našeho souhlasu, ale se souhlasem družstva? Jak máme postupovat, aby k pronájmu nedošlo?
Podle převládajících názorů nelze pronajímat ideální spoluvlastnický podíl, pouze celou věc. K tomu není soused oprávněn, protože není většinovým spoluvlastníkem. Nájemní smlouva by byla neplatná a vy nemusíte "nájemce" do garáže pustit.

Užívání spoluvlastněného domu

14. dubna 2017 v 23:30 | Aleš |  Spoluvlastnictví
433. 2017-04-09 Jsem vlastníkem ideální 1/3 nemovitosti. Spolu s rodiči, vlastníky druhé ideální 1/3, obýváme místnost o rozloze odpovídající 1/3 domu. Svůj podíl jsem získal odkupem od jednoho ze sourozenců rodiče. Ten využíval jinou místnost odpovídající také 1/3 domu. Každý měl svou místnost ve výhradním používání po dlouhá léta (od roku 1984, po nabytí vlastnických práv kupní smlouvou). Zbylý prostor nebyl využíván po dlouhá léta dalším ze sourozenců. Ten nyní požaduje klíče a přístup do celého domu, včetně oné místnosti. Klíče a přístup má k dispozici ke zbylým prostorám, včetně druhé místnosti. Jsem ochoten dočasně zpřístupnit i vyhrazenou místnost v našem užívání, ale pouze za naší přítomnosti. Musím strpět předání klíče i od této místnosti, nebo se mohu dovolávat historické domluvy o způsobu využívání nemovitosti? Ze způsobu jednání mám pocit zvýšeného nátlaku ze strany sourozence rodiče. Cítím možnou újmu ze ztráty soukromí a jisté intimity.
Věc v ideálním spoluvlastnictví je možné užívat na základě dohody spoluvlastníků. Žádný ze spoluvlastníků by bez dohody neměl ze společné věci užívat více, než činí jeho spoluvlastnický podíl.

Rozdělení spoluvlastnictví

9. dubna 2017 v 21:00 | Aleš |  Spoluvlastnictví
432. 2017-04-09 Jsem vlastníkem ideálních 2/3 nemovitosti. Jeden vlastník žádá o vyplacení ze svého podílu. Jeho návrh ceny nemovitosti se mi zdá nadhodnocen. Může být ne mě soudně vymáháno přistoupit na cenu navrhovanou minoritním vlastníkem? Jak mám v tomto případě postupovat. Děkuji za odpověď.
Nutit vás k odkupu nemůže. Může ale podat žalobu na vypořádání spoluvlastnictví soudem. Toto řízení může skončit tím, že bude jeho ideální podíl přikázán vám za náhradu, nebo váš podíl přikázán jemu za náhradu, nebo pozemek rozdělen, je-li to rozumné, nebo pozemek soudem prodán ve veřejné dražbě a utržené peníze rozděleny mezi spoluvlastníky. Prodej pozemku jednomu nebo druhému z vás ovšem musí být se souhlasem toho, kdo má platit, a také by se měla prokázat schopnost platícího, že peníze má k dispozici. Při prodeji jednomu ze spoluvlastníků by měl soud zkoumat, zda je náhrada přiměřená, případně k tomu ustanovit znalce. Ovšem ten, kdo prohraje, zaplatí pravděpodobně náklady soudního řízení.

Okapový prostor

7. dubna 2017 v 21:43 | Aleš |  Sousedské vztahy
431. 2017-04-07 Dobrý den, soused má od zdi jeho domu a kůlen, které se táhnou podél naší zahrady, cca pozemek od 40 cm do 20 cm (tzv. okapový prostor), který navazuje na naší zahradu. Tento prostor si chce oplotit. Musí tento kousek pozemku udržovat - prorůstání plevele, spadané listí... Musím mu umožnit vstup na naši zahradu, aby tento kousek mohl udržovat, což při minimální výšce plotu stejně nepůjde? Děkuji za odpověď.
Oplotit si svůj pozemek soused může, ale bez dohody s vámi musí plot umístit na svém pozemku. Udržovat tím pádem pozemek nebude možné, protože tam bude ten plot. Pro vybudování plotu byste měla sousedovi umožnit vstup přes váš pozemek, a to za přiměřenou náhradu - stanoví tak § 1022 občanského zákoníku. Obecně umožnit přístup souseda na jeho pozemek přes pozemek váš musíte, jsou-li splněny podmínky § 1021 občanského zákoníku: "Vlastník umožní sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak; soused však nahradí vlastníku pozemku škodu tím způsobenou."