Leden 2013

Dotaz č. 391

23. ledna 2013 v 23:15 | Aleš |  Spoluvlastnictví
Dobrý den mám dotaz asi před rokem proběhlo dědictví po rodičích jsme tři sestry a ted se nám ozvala ta jedna že by chtěla vyplatit a hrozí mi právníkama a soudama a vším možným.Já bych jí ráda vyplatila ale nemám nato u notářky se vším souhlasila a ted tohle.Obě mé sestry bydlí mimo barák jen já jsem tu zůstala a já ani druhá sestra nechceme svůj podíl prodat jen ta jedna si žádá o vyplacení.Prosím o radu jak si mám počínat a zda mi soud může poručit aby jí svůj podíl vyplatila děkuji
Pokud se vaše sestra účastnila dědického řízení a bylo vydáno pravomocné usnesení o dědictví, platí to, co je v něm uvedeno, na nic víc vaše sestra z titulu dědictví nemá nárok. Z vašeho dotazu ovšem usuzuji, že dědické řízení skončilo tak, že jste všechny tři sestry dostaly každá třetinu domu, ale fakticky v domě bydlíte jen vy. Je-li tomu tak, pak je pravda, že z titulu spoluvlastnictví mohou obě vaše setry požadovat, abyste jim platila jakýsi nájem za "nadužívání" domu nad úroveň vašeho spoluvlastnického podílu. Vy ovšem zase máte právo na to, aby se podílely na údržbě a opravách domu, i když v něm nebydlí. Každý ze spoluvlastníků má rovněž právo navrhnout soudu zrušení spoluvlastnictví, a to buď tak, že by dostal celý dům a ostatní vyplatil, nebo že by ostatní spoluvlastníci vyplatili jeho a on se vzdal svého podílu, nebo že by soud celý dům prodal a výtěžek rozdělil.

Dotaz č. 390

23. ledna 2013 v 23:01 | Aleš |  Společné jmění manželů
Dobrý večer, před uzavřením manželství jsem s budoucí manželkou společně koupili nový byt. V kupní smlouvě jsme oba dva uvedení jako kupující a v katastru nemovitostí jsme vedeni, že každý vlastbí jednu polovinu. Rok po koupi bytu jsme se vzali. Co je nutné udělat aby ve výpisu bylo vedeno u našeho bytu SJM-společné jmění manželů. Je nutné dojít k notáří a udělat nějaký dodatek ke kupní smlouvě? Děkuji za odpověď.
No tak ano, k notáři, kde notářským zápisem rozšíříte vy společné jmění manželů o svou polovinu bytu a rovněž tak manželka o svou polovinu bytu. K čemu to ale bude dobré? Uvažte, že majetkové společenství manželů je velmi pestré - něco ve společném jmění, něco na podíly (např. dary od třetích osob), něco ve výlučném vlastnictví každého z manželů a podle nového občanského zákoníku přibude příští rok ještě další druh majetkového společenství - základní vybavení domácnosti. V tom už se skutečnost, že byt máte v podílovém spoluvlastnictví a nikoli ve společném jmění manželů, zcela ztratí.

Dotaz č. 389

18. ledna 2013 v 23:33 | Aleš |  Zaměstnání
Dobrý den, dle zákona č.128/2000 Sb., § 71 odst.4, schválilo zastupitelstvo neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální měsíční částkou. Má na tuto náhradu nárok také zastupitel, který není v pracovním ani jiném obdobném poměru, jelikož je invalidní důchodce? Děkuji za odpověď.
Domnívám se, že ano. Podstatnou okolností tu není, zda pobírá či nepobírá důchod, ale že není v pracovním nebo jiném obdobném poměru.

Dotaz č. 388

18. ledna 2013 v 23:28 | Aleš |  Společné jmění manželů
Prosím ještě jeden doplňující dotaz k č. 386: Byla jsem vždy přesvědčena, že soud naše manželství rozvede až bude majetkově vypořádáno. Takže pokud jsem pochopila, že v tomto případě (kdy se manžel odmítá rozvést a hlavně se majetkově dohodnout) se mám nejdříve rozvést a pak soudně trvat na prodeji domu a majetkovém vypořádání? Děkuji.
Ano.

Dotaz č. 387

17. ledna 2013 v 23:55 | Aleš |  Dědictví
Dobrý den. Soud v usnesení o dědictví rozhodl, že syn zůstavitele jako dědic má v 36 pravidelných měsíčních splátkách vyplatit dědické podíly ostatním dědicům. Ten tyto splátky přestal hradit po dobu 9 měsíců a po upozornění nám pouze oznámil, že měl nějaké osobní problémy a neměl peníze a že od teď bude dál splácet měsíční splátky, ale vzniklý dluh 9 měsíčních spátek prostě posune nakonec až do celkového vyplacení. Znamená to, že bude tedy splácet 45 měsíců, ale těch 9 nic nehradil. Můžeme se nějak bránit, aby nám těch 9 splátek vyplatil třeba najednou? A je možné požadovat nějakou kompenzaci za neuhrazené měsíční splátky, třeba úroky z prodlení?
Usnesení o dědictví je v tomto smyslu pro dědice závazné. Jestliže tedy dědic neplnil, jak měl, je v prodlení. Pokud se dědic nepolepší dobrovolně, obraťte se na exekutora, který vám dluh s potěšením sobě vlastním vymůže. Pokud jde o úroky z prodlení, za neuhrazené nebo pozdě uhrazené splátky byste je mohli po dědici požadovat. Pokud však dědic tyto úroky z prodlení nezaplatí dobrovolně, bylo by potřeba je nejprve nasoudit, teprve potom by bylo možné je exekuovat.

Dotaz č. 386

17. ledna 2013 v 23:47 | Aleš |  Společné jmění manželů
Manžel dostal od svých rodičů darem pozemek, na kterém jsme pak jako manželé v letech 1990 - 1995 společně vystavěli rodinný domek. V roce 2011 jsem se pro dlouhodobé rodinné neshody odstěhovala do přechodného podnájmu a předpokládala jsem, že se s manželem rozvedeme a dohodneme se na majetkovém vyrovnání. Jediná dcera je dospělá, vdaná, je zajištěná, má práci a z domu se odstěhovala. Do dnešního dne jsem se však s manželem na majetkovém vyrovnání nedohodla, abychom se bez zbytečných soudních průtahů mohli rozvést. Manžel již tři roky nepracuje, doposud žil z úspor a nyní z prodeje části pozemku, který dostal darem od svých rodičů. Odmítá se rozvést a hlavně se odmítá majetkově vypořádat s domem, který jsme společně vystavěli a zařídili během 28-letého manželství. Soustavně argumentuje tím, že nemá finance na to, aby mě z poloviny domu vyplatil a z domu se stěhovat nechce. Může odmítnout dům prodat, zůstat v něm bydlet a protože nepracuje (a pravděpodobně pracovat ani nebude), mě může vyplácet v minimálních částkách, nebo je možné soudně ho donutit dům prodat a rozdělit získané peníze mezi nás oba?
Dokud se nerozvedete, tak ne.

Dotaz č. 385

17. ledna 2013 v 23:47 | Aleš |  Společné jmění manželů
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně podílu na s.r.o. a SJM. Pokud budu zakládat s.r.o., jako jediný společník a vklad do s.r.o. a zřizovací výdaje uhradím z daru, který jsem získala od rodičů, tak pořízení tohoto podílu na s.r.o. nespadá do SJM?
Nespadá.