Červen 2012

Dotaz č. 368

27. června 2012 v 21:00 | Aleš |  Společné jmění manželů
S manželem se rozvádíme. On má byt v OV, pořízený ještě před manželstvím. Já mám zase naopak družstevní byt, který je tedy reálně mé matky, ale napsaný je na mne. (Přepis byl již během trvání manželství, ale podle mého do SJM nespadá.) Manžel tvrdí, že si nechal u právníka sepsat jakýsi dokument, ve kterém je uvedeno, že vlastním družstevní byt, tudíž nemám nárok na náhradní ubytování, že mne může kdykoliv vystěhovat (což prý zatím nechce) a že i kdybych teď byt přepsala zpět na matku, tak je mi to k ničemu. Je to možné? Byt je přeci můj, můžu si s ním dělat co chci, ne? Má tedy smysl ho opět přepsat na matku? Já v něm nikdy nebydlela (pokud nepočítám dětství), přepis byl pouze na žádost matky, která chtěla do budoucna vyřešit případné dědictví a vyrovnání s bratrem.
Vaše užívací právo k manželovu bytu plyne z faktu manželství. Rozvodem manželství vaše užívací právo zanikne a manžel vás může vystěhovat. Pro družstevní byty platí ustanovení § 703 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že byt je ve společném jmění manželů, ačkoliv jste ho nabyla od své matky: "Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně." Tedy jste teď v situaci, kdy nejenže vás po rozvodu může manžel vystěhovat ze svého bytu, ale ještě se s ním budete muset majetkově vypořádat ohledně (společného) družstevního bytu.

Dotaz č. 367

27. června 2012 v 21:00 | Aleš |  Tábory
Dobrý den, chci se zeptat, jak je to s použitím hliníkových náčiní na přípravu jídla na táborech. Děkuji za Váš čas a případnou odpověď.
Žádným právním předpisem používání hliníkového náčiní zakázáno není. Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, pouze stanoví v § 17, že "vnější i vnitřní povrch výrobků z kovů musí být čistý, hladký, bez makroskopicky viditelných trhlin, skvrn, zjevných rýh, známek koroze, otřepků, zalisovaných předmětů, promáčklin, výdutin, ostřin nebo ostrých přelisků. Je přípustný jen takový stupeň deformace kovových výrobků, který neovlivní nepříznivě jejich funkci. Na vnitřním povrchu kovových výrobků, včetně vnitřní lakové vrstvy, se nesmějí vyskytovat kapky pájky nebo jiné zbytky kovů a jejich slitin, popřípadě kapky těsnicí hmoty, s výjimkou natavenin pájky u plechovek vyrobených přeplátováním." V příloze č. 8 vyhlášky jsou potom stanoveny požadavky na jakost hliníku: "Hliník: kov s minimálním hmotnostním podílem 99,0 %. Hmotnostní podíl každého jiného prvku nesmí překročit následující mezní hodnoty: 1,0 % (železo + křemík), 0,1 % mědi, jestliže obsah chromu a/nebo manganu je větší než 0,05 % a/nebo jestliže obsah chromu je menší než 0,05 % a manganu větší než 0,05 %, 0,20 % mědi, za předpokladu, že ani chrom, ani mangan nepřekročí hmotnostní podíl 0,05 %, prvky (bor, chrom, hořčík, mangan, nikl, zinek) jednotlivě 0,10 %, ostatní prvky méně než 0,05 % jednotlivě. Slitiny hliníku obsahující maximální hmotnostní podíl následujících prvků: 13,5 % křemíku, 2,0 % železa, 0,5 % mědi, 4,0 % manganu, 11,0 % hořčíku, 0,35 % chromu, 3,0 % niklu, 0,25 % zinku, 0,2 % antimonu, 0,10 % cínu, 0,2 % stroncia, 0,3 % zirkonia, 0,3 % titanu a jiných prvků, celkem 0,15 % z toho maximálně 0,05 % jednotlivě."

Dotaz č. 366

10. června 2012 v 20:27 | Aleš |  Tábory
Rád bych se zeptal, zda mi můžete poradit v otázce souhlasu zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby v souvislosti s dětskými tábory. Jsem vedoucím dětského tábora, dle zákona to spadá pod označení "Jiné podobné akce pro děti". Je nutný nějaký písemný souhlas rodičů, který by byl jakousi "plnou mocí" kvůli ošetření dítěte, či jak to je nutné řešit?
Hysterie, která panuje kolem souhlasů k poskytnutí zdravotní péče, je naprosto neodůvodněná. Současný právní režim je v podstatě stejný jako postup podle § 23 předchozího zákona č. 20/1966 Sb. a takto platí již od 1. července 1966. Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. se na provozovatele tábora vůbec nevztahuje. Žádnou plnou moc proto nepotřebujete. Na okraj podotýkám, že ani poskytovatelé zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách nepotřebují souhlas pacienta v závažných případech neodkladné léčby (§ 38 zákona). V ostatních situacích nemusí být souhlas písemný kromě specifických úkonů a hospitalizace (§ 34 odst. 2 zákona). Dále je třeba si uvědomit, že podle § 34 odst. 1 zákona se musí jednat o informovaný souhlas. To znamená, že před udělením souhlasu musí být zákonný zástupce dítěte vždy podrobně informován o konkrétní nemoci, rizicích předpokládaných zdravotních služeb, možnosti alternativ a podobně (viz § 31 zákona). Poskytnutí jakéhosi nekonkrétního předchozího souhlasu zákonnými zástupci dítěte před konáním tábora je proto i z tohoto hlediska zcela bezpředmětné.

Dotaz č. 365

7. června 2012 v 22:42 | Aleš |  Tábory
Mohl byste mi prosím poradit, jestli potřebuji od rodičů plnou moc k poskytnutí lékařské péče jejich dětem v době letního tábora? Jak by taková plná moc měla vypadat a musí ji podepsat oba rodiče? Díky.
Hysterie, která od 1. dubna 2012 v souvislosti s účinností nového zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. panuje kolem souhlasů k poskytnutí zdravotní péče, je naprosto neodůvodněná. Současný právní režim je v podstatě stejný jako postup podle § 23 předchozího zákona č. 20/1966 Sb. a takto platí již od 1. července 1966. Na provozovatele tábora se zákon o zdravotních službách vůbec nevztahuje. Žádnou plnou moc nepotřebujete. Na okraj připomínám, že souhlas pacienta ani tam, kde se vyžaduje (u lékaře či ve zdravotnickém zařízení), nemusí být písemný kromě případů hospitalizace (§ 34 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb.), vůbec se nevyžaduje u závažných případů neodkladné léčby (§ 38 zákona č. 372/2011 Sb.). Nepředpokládám, že byste svěřence na vašem táboře chtěli podrobovat lékařským zákrokům ve smyslu "chlapče, chlapče, huhňáš, necháme ti v nemocnici vytrhnout nosní mandle."