Květen 2012

Dotaz č. 364

2. května 2012 v 20:45 | Aleš |  Rodina
Dobrý večer, manžel si založil zvláštní mailovou schránku na korespondenci se svou milenkou. Manželka si vyvodila heslo a četla maily v této schránce, nebot jí bylo velmi podezřelé chování manžela. Dozvěděla se, že ti dva byli milenci už v době, kdy byla těhotná, potom se opět začali po delší době scházet a ta milenka podnikala kroky, aby mohla žít s výše uvedným, ač sama vdaná. Manžel sám u sebe žádné pochybení nevidí, prý je jeden z mnoha, co to takhle dělají, ale manželku nazývá pachatelkou trestného činu. Sám se stanovil soudcem a od ženy na čas odešel. Ovšem zákon praví, že čtení cizích doručovaných zpráv může být považováno za trestný čin, nikoli, že je to vždy trestný čin. Dokonce na serveru Lupa se lze dočíst: "Na závěr je dobré si připomenout, že se tato trestní ochrana vztahuje pouze na proces doručování. Pokud by si někdo četl vaši už doručenou poštu (v případě Internetu je to zřejmě pošta, kterou už jste sami četli a třeba si uložili do složek), můžete mu tak maximálně dát pár pohlavků." Spáchala manželka v tomto případě opravdu trestný čin? Žádné zprávy sama neotevřela, četla pouze ty už otevřené. Jaký trest jí hrozí?
Trestný čin, o němž hovoříte, je uveden v § 182 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a nazývá se "porušení tajemství dopravovaných zpráv". Tohoto trestného činu se manželka nedopustila, protože takový čin se týká "dopravované" zprávy, nikoli zprávy příjemci již dopravené. Mohla se však dopustit trestného činu podle § 230 odst. 1 trestního zákoníku, který se nazývá "neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací": "Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty."