Listopad 2011

Dotaz č. 359

30. listopadu 2011 v 21:09 | Aleš |  Dědictví
Dobrý den. Můj dotaz: rodiče mi zakoupili za své peníze v restituci truhlářské stroje, které užívám. Žádnou smlouvu o daru jsme nesepsali. V případě jejich smrti mi tyto stroje zůstanou nebo půjdou do dědického řízení? Děkuji za odpověď.
Darovací smlouva nemusí být písemná. Kdyby někdo v dědictví zpochybňoval vaše vlastnické právo ke strojům, prokážete své právo svědecky, nebo např. tím, že stroje jako podnikatelka inventarizujete jako svůj majetek, nebo tím, že je dlouhodobě považujete za vlastní. Užíváte-li stroje jako "oprávněný držitel" po dobu tří let, přejde na vás vlastnické právo i z důvodu dlouhodobé oprávněné držby. Oprávněný držitel je ten, kdo je v dobré víře, že mu právo (ve vašem případě vlastnické právo) patří. Dobrá víra se přitom předpokládá a musela by to být protistrana, kdo by prokazoval, že nejste v dobré víře. Museli by prokázat, že jste věděla, že vám rodiče stroje nedarovali, ale např. jen zapůjčili, což by se jistě prokazovalo jen velice těžko. Na druhou stranu, pokud se dědici nedohodnou jinak a někdo namítne, že jste za života zůstavitelů obdržela dar, může vám být hodnota tohoto daru započtena na váš dědický podíl a o hodnotu daru bude váš dědický podíl nižší.