Září 2011

Dotaz č. 356

17. září 2011 v 19:35 | Aleš |  Společné jmění manželů
Dobrý den, před svatbou jsme s manželem podepsali u notáře režim odděleného jmění. Před svatbou jsem vlastnila byt, který jsem nyní prodala, a za tyto peníze chci kupovat společně se sestrou byt jiný. Musí mi manžel podepsat nějaké prohlášení, že jsem byt koupila z peněz získaných před svatbou, abychom se vyhnuli případným nejasnostem?Děkuji.
Ve vašem případě manžel nic podepisovat nemusí. Peníze získané z majetku pořízeného před svatbou nejsou součástí společného jmění manželů, ani kdybyste u notáře nepodepisovali režim odděleného jmění. Pro zvýšení právní jistoty si však potvrzení od manžela vyžádat můžete.

Dotaz č. 355

9. září 2011 v 22:08 | Aleš |  Společné jmění manželů
Plánuji založit s. r. o. a budu 50% vlastníkem a zároveň jednatelem. Podle § 143 odst. 2 - stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev. Zajímá mě, jak je to se souhlasem manželky pro použití peněz ze SJM pro založení s. r. o. a jak je to s obchodním podílem v s. r. o., při rozvodu bych měl povinnost vyplatit manželce 50 % z počátečního vkladu nebo 50 % z celého obchodního podílu? Rád bych změnil SJM - lze vyjmout celý obchodní podíl ze SJM? Druhý dotaz se týká družstevního bytu - před uzavřením manželství jsem pořídil družstevní byt, přechází byt automaticky do SJM nebo bych musel s manželkou provést majetkové vypořádání - rozšíření SJM, aby byl byt součástí SJM?
Manželka musí s použitím peněz ze společného jmění manželů na pořízení obchodního podílu souhlasit. Majetková hodnota obchodního podílu je pak součástí společného jmění manželů. Při vypořádání se musí vyplatit podíl ze skutečné hodnoty obchodního podílu v době vypořádání, tedy vašimi slovy "50 % z celého obchodního podílu". Zúžení společného jmění manželů o majetkovou hodnotu obchodního podílu je možné. Příliš si však nepomůžete. Nejvyšší soud judikuje v rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 2406/2004: "Jestliže jeden z manželů na základě dohody o zúžení bezpodílového spoluvlastnictví manželů [dnes společné jmění manželů] nabyl následně určitou věc pořízenou ze společných prostředků do svého výlučného vlastnictví, pak při pozdějším vypořádání tohoto spoluvlastnictví [dnes společného jmění manželů] se společné prostředky vynaložené na uvedenou věc vypořádají jako investice společně vynaložené na oddělený majetek manžela - vlastníka věci". Opět tedy budete při rozvodu muset manželce vyplatit "50 % z celého obchodního podílu", ačkoliv nebude majetková hodnota obchodního podílu ve společném jmění manželů, protože na pořízení tohoto podílu byly použity peníze ze společného jmění manželů.
2. Pořídil-li jste si družstevní byt před uzavřením manželství, jste členem družstva i po uzavření manželství pouze vy. Uzavřením manželství vzniká oběma manželům pouze právo společného nájmu družstevního bytu.