Duben 2011

Dotaz č. 337

20. dubna 2011 v 22:59 | Aleš |  Sociální podpora
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Dne 23. 8. 2010 jsme si přivezli z dětského domova sourozence /3,5 a 5 let/ do preadopční péče. Od toho dne mi byla poskytnuta peněžitá pomoc v mateřství po dobu 31 týdnů. Dne 27. 3. 2011 mi končí. Chtěla jsem se zeptat, jestli mám nárok na rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek. A kde si o něj můžu zažádat.
Máte nárok na rodičovský příspěvek ve výši 3 800 Kč od ukončení mateřské do 4 let věku mladšího dítěte. Žádá se na kontaktním místě státní sociální podpory úřadu práce.

Dotaz č. 336

20. dubna 2011 v 22:55 | Aleš |  Společné jmění manželů
Mám problémy s manželem, nechce mi dávat peníze na rodinné náklady ani na potřeby dětí, prý moc utrácím at se živím sama. Bydlíme u jeho rodičů, na bydlení nepřispíváme, já vydělávám 12000,- hrubého, odečet na děti má manžel a svůj plat si nechává na spoření u zaměstnavatele. Prosila bych poradit kam se obrátit a jakým způsobem rozdělit společné jmění manželů, kdy bychom museli přispívat nějakým dílem na společné náklady a majetek se rozdělil. Chce totiž své ušetřené peníze vložit do koupi nového auta pro sebe a maminku. Už si opravdu nevím rady, když něco koupím k jídlu a na vaření musím předkládat účtenku a manžel se bud rozhodne, že mi něco dá nebo nic. Oblečení, školu, plavání apod.musím hradit ze svého, tvrdí že je to zbytečné. děkuji za posouzení mého dotazu, jistě nejsem sama s takovými problémy.
V žádném případě to není tak, že by manžel měl právo milostivě rozhodovat, zda vám ze svého platu na něco přispěje či nikoli. Plat manželů totiž spadá do společného jmění manželů, takže o použití vydělaných peněz ze zákona rozhodují manželé společně. Zadržuje-li manžel plat pro sebe, jedná protiprávně. Rovněž tak peníze, které ušetřil z platu, nesmí manžel samostatně použít, neboť patří vám oběma. Kdyby manžel bez vašeho souhlasu koupil auto, byla by taková koupě neplatná. Doporučuji obrátit se o pomoc na sociální pracovnici odboru sociálních věcí městského úřadu, případně na advokáta.

Dotaz č. 335

20. dubna 2011 v 22:54 | Aleš |  Proces
Dobrý den, prosím o odpověď na moji otázku. Jsem vlastnicí 1/2 domu, druhou polovinu vlastní můj syn. Syn podniká a dostal se do finančních problémů. Měl 2 auta na leasing a protože neplatil, sebrali mu je. Dluží nejen dodavatelům za pohonné hmoty, ale i odvody za sociální a zdravotní pojištění. Má několik úvěrů a půjček. A nic nesplácí. Bojím se, že dojde k exekuci. Mám se bát o střechu nad hlavou? Děkuji Vám za odpověď.
V exekuci může být prodána synova polovina domu, vaše nikoli. S novým majitelem druhé poloviny domu se budete muset eventuálně domluvit na spoluužívání domu, vaše práva by však v žádném případě zkrácena být neměla.

Dotaz č. 334

20. dubna 2011 v 22:51 | Aleš |  Sociální podpora
Dobrý den, děkuji Vám za odpověď v mé věci dotaz č.329, právo sociální, ale myslím si, že když ČSSZ v rozhodnutí přiznala, že vdovský důchod měla vyplácet a vypořádám-li se s námitkou, že proti rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů nebylo podáno odvolání, proč bychom nemohli použít §32 odst.2 zák. č. 82/1998 Sb., (nejpozději se nárok promlčuje za deset let ode dne, kdy poškozenému bylo doručeno nebo oznámeno nezákonné rozhodnutí, kterým mu byla způsobená škoda). Daná úřednice, která zapříčinila nevyplacení důchodů se ještě po deseti letech nám vysmívala, nepřímo přiznala své zavinění, sdělila, cituji: buďte rádi, že Vám vyplatíme alespoň ty tři roky zpětně! Děkuji a čekám Vaší odpověď.
Deset let je tzv. objektivní promlčecí doba, ve vašem případě se ovšem uplatní promlčecí doba subjektivní, upravená v § 32 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., která je tříletá, a tato doba už uplynula.

Dotaz č. 333

20. dubna 2011 v 22:49 | Aleš |  Dědictví
Dobrý den, před 25 lety zemřel děda, na kterého je dodnes psáno právo k užívání hrobky bezplatně na 100 let. Po dědovi zůstali 2 dědici, hrobka nebyla předmětem dědického řízení, dodnes je psaná na dědu. Jeden dědic se o ní 25 let stará a nyní by chtěl udělat tzv. "pořádky s majetkem", eventuelně toto právo prodat. Jak postupovat? Děkuji.
Je třeba si ujasnit, zda děda hrobku vlastnil, nebo ji měl jenom zapůjčenou. Právníci se nemohou shodnout, zda výpůjčka (= právo na bezplatné užívání) zaniká smrtí vypůjčitele nebo ne. Pokud měl děda hrobku jen zapůjčenou, bylo by tedy pro jistotu lépe uzavřít s vlastníkem hrobky novou smlouvu o výpůjčce. Pokud ale víte, že vlastník bude proti, nezbývá vám než nechat záležitost tak, jak je, s tím, že máte za to, že smrtí výpůjčka nezaniká a právo výpůjčky přešlo na dědice. Pokud ale děda ve skutečnosti byl vlastníkem hrobky a právo bezplatného užívání se týká např. pouze hrobového místa, tedy pozemku pod hrobkou, platí, co se pozemku týče to, co bylo shora řečeno o výpůjčce. Samotná hrobka coby stavba nemovitá ve vlastnictví zemřelého zůstavitele může být projednána v dodatečném dědickém řízení. Podáte návrh k soudu na dodatečné projednání dědictví, soud určí notáře, ten si pozve všechny dědice, ti uzavřou dědickou dohodou, že vlastníkem hrobky bude ten a ten dědic, notář dohodu schválí a vydá usnesení o tom, že vlastníkem hrobky je dohodnutý dědic.

Dotaz č. 332

18. dubna 2011 v 21:47 | Aleš |  Sousedské vztahy
Prosím o radu: vlastník sousedního domu a pozemku na místě nebydlí. RD chátrá a pozemek je zarostlý a s velkým nepořádkem. Plot je v žalostném stavu (místy pletivo, místy plaňky, místy různě zapletené dráty). Chtěli bychom plot opravit - nejen kvůli vzhledu, ale i kvůli našemu velkému psovi a bezpečnosti malého dítěte. Plot je ale prorostlý různými dřevinami, některé stromy už jsou dost vzrostlé. Pokud se soused objeví, je s ním těžká domluva. Plot bychom sice zřejmě postavit mohli (zejména když to nebude muset platit), ale o vykácení dřevin nechce ani slyšet. Těžko ale můžeme plot postavit skrz planou třešeň. Můžeme plot udělat i bez jeho souhlasu (stačí ohlásit na úřadě)? Můžeme dřeviny odstranit? Do jaké vzdálenosti od plotu? Předem děkuji za odpověď.
Zákon nestanoví žádné úlevy pro stavbu plotu. Záleží tedy na tom, na čí pozemku se dřevina nachází. Je-li to napůl, pak se musíte se soudem dohodnout. Řešením by bylo postavit nový plot výlučně na vašem pozemku.

Dotaz č. 331

18. dubna 2011 v 21:46 | Aleš |  Smlouvy
Chci se zeptat, zda může soud povolit oddlužení člověku, který již v návrhu uvádí záměrně nepravdivé údaje. Přece by i on měl nějak prokázat, co do této doby zaplatil. V minulosti soudu předložil zfalšovaná potvrzení o zaplacení i s našimi podpisy, které tam dofotil. I za to byl také odsouzen. Ráda bych věděla, jaké mám šance, abych na schůzi věřitelů dosáhla zamítnutí tohoto oddlužení.
Šanci na zamítnutí oddlužení máte. Za prvé oddlužení lze povolit jen u dlužníka, který není podnikatelem. Pokud skutečně nadělal dluhy a nebyl přitom podnikatelem, platí, že soud ve smyslu § 395 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona zamítne návrh na povolení oddlužení v případě, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. Na nepoctivý záměr sledovaný návrhem na povolení oddlužení lze usuzovat, říká § 395 odst. 5 téhož zákona, zejména tehdy, jestliže ohledně dlužníka v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.