Říjen 2010

Dotaz č. 311

17. října 2010 v 21:47 | Aleš |  Společné jmění manželů
Dobrý den, ráda bych manželovi půjčila naspořený obnos za účelem splacení části hypotéky na byt, v němž oba bydlíme. Jedná se o peníze, které jsem naspořila již před uzavřením sňatku, nespadají tedy do společného jmění manželů. Ani byt nespadá do SJM, je ve výlučném vlastnictví manžela. Pro jistotu bychom to rádi řešili smlouvou o bezúročné půjčce. Je to správný postup? Je třeba kontaktovat notáře? Jaké náležitosti mají být ve smlouvě uvedeny (např. je třeba nějak, např. výpisem z účtu, dokazovat, že předmětnou sumou jsem disponovala již před sňatkem)? Za odpověď předem děkuji.
Do smlouvy není obecně třeba nic dokazovat. Písemná forma je žádoucí. Není potřeba smlouvu uzavírat u notáře. Do smlouvy uveďte pro jistotu něco jako: "Smluvní strany prohlašují, že předmět půjčky jsou peníze ve výlučném vlastnictví věřitelky, neboť je naspořila již před uzavřením sňatku". Vaše protistrana - dlužník manžel to podpisem pod smlouvou potvrdí, aby bylo zřejmé, že se nejedná o prostředky patřící do společného jmění manželů.

Dotaz č. 310

13. října 2010 v 22:58 | Aleš |  Sousedské vztahy
Dobrý den, prosím o sdělení, za jakých podmínek je možné přejít soukromý pozemek (louka,les), kdy se na něm nenachází žádná stavba, není oplocen, nenachází se žádné označení o zákazu vstupu, nedochází k žádné škodě ani k narušování soukromí majitele... Je v takovém případě vlastnickému právu nadřazen zákon o svobodném pohybu osob?
Každý má právo vstupovat do lesa (§ 19 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů). Mimo les má každý právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, nikoli však přes zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Orná půda, louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka. (§ 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).