Březen 2010

Dotaz č. 282

27. března 2010 v 21:41 | Aleš |  Dědictví
Dne 26. 5. 2004 sepsala závěť pí A. Š. v komerční a realitní kanceláři, kterou napsal majitel a jednatel této kanceláře p. J. D., za přítomnosti jeho sekretářky a družky pí V. M. a kteří jsou na této závěti podepsaní jako svědci. Pí A. Š. zemřela 24. 6. 2009 a tato závěť byla uložena v kanceláři majitele p. J. D. U sepsáni závěti nebyl přítomen žádný notář. Pí A. Š. má dvě dcery. Domníváme se, že na p. J. D., který tuto závěť sepsal a uvedl se jako svědek, by se na něj měl vztahovat § 476f zák. č. 40/1964 Sb., hlava třetí, poněvadž byl osobou závěti povolaný, pisatelem a i osobou blízkou k pí A. Š., jako správce jejích nemovitostí, proto nemůže dle našeho názoru při pořizování závěti působit jako svědek.
Slova "závětí povolaný" znamená, že dotyčný podle závěti dědí alespoň část majetku. Pokud tedy má podle této závěti pan J. D. nebo osoba jemu blízká něco podědit, pak je taková závěť neplatná, protože dle § 476f občanského zákoníku by pan J. D. nemohl působit ani jako pisatel ani jako svědek závěti. Pokud ale pan J. D. ani jeho družka paní V. M. či jiná jim blízká osoba podle závěti nic nedědí, pak závěť sepsat mohl a být svědky oba také mohli. Je však třeba upozornit, že i kdyby byla závěť platná, dcery jsou nepominutelnými dědici (nedošlo-li k vydědění), a jako zletilým jim musí připadnout nejméně polovina jejich zákonného dědického podílu bez ohledu na závěť.

Dotaz č. 281

10. března 2010 v 21:06 | Aleš |  Smlouvy
V roce 2004 jsem Smlouvou o dílo nechala rekonstruovat dům. Ze smlouvy vyplývá 3letá záruka pro event. reklamace. Závady se objevily, něco zhotovitel v záruční době opravil, ale ty nejhorší závady neodstranil a proto chci na něj dát žalobu k soudu dle Občanského zákoníku § 106 odst. 2 viz. citace: nejpozději se právo na náhradu škody promlčí za tři roky. Asi před rokem zhotovitel nechal převést svoji firmu na manželku, jak mám v tomto případě postupovat? Děkuji za odpověď.
Nejprve vyjděme z předpokladu, že se jednalo o smlouvu o dílo podle občanského zákoníku (nikoli podle zákoníku obchodního). Promlčecí doba práva na provedení oprav zhotovitelem je tříletá, ale neběží od uplynutí záruční doby, ale od doby, kdy se závada objevila. Zároveň je nutné, aby závada byla u zhotovitele v záruční době reklamována. Pokud jde o případný požadavek na náhradu škody, je tato promlčecí doba dvouletá ve smyslu § 106 odst. 1 občanského zákoníku. Musíte proto zvážit, zda žalovaná firma nenamítne promlčení, které by způsobilo, že by soud nemohl vaší žalobě vyhovět. Má-li firma vlastní právní subjektivitu (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost apod.), žalovanou stranu je firma, nikoli její vlastníci. V případě, že "firmou" rozumíte fyzickou osobu - člověka, který pracuje na živnostenský list, pak žalujete toho původního člověka, i když firmu mezitím někomu "předal".

Dotaz č. 280

3. března 2010 v 21:12 | Aleš |  Společné jmění manželů
Dobrý den, po rozvodu se snažím o vypořádání společného jmění manželů.Manžel měl účty na své jméno, s kterými jsem nedisponovala, neznám jejich čísla ani výši financí na nich. Je povinen je předložit? Je povinen předložit výpis z těchto účtů? Děkuji za odpověď.
Ano, k tomu všemu je povinen. Jsou to vaše společné peníze.