Říjen 2009

Dotaz č. 263

16. října 2009 v 19:00 | Aleš |  Úřady
Dobrý den, prosím Vás o zodpovězení otázky: platí se daň z prodeje hrobky? /cca 100 000,--/. Děkuji za odpověď.
Ano.

Dotaz č. 262

15. října 2009 v 19:58 | Aleš |  Společné jmění manželů
Dobrý den, měli jsme s manželem byt ve SJM. U notářky jsme uzavřeli smlouvu o zúžení společného jmění manželů s tím, že byt je nyní v mém vlastnictví. Chtěla jsem se zeptat, zda jsme já nebo manžel povinni podat daň. přiznání z tohoto převodu. Děkuji.
Ne.

Dotaz č. 261

8. října 2009 v 22:54 | Aleš |  Společné jmění manželů
Přeji hezký den. Jsem dva roky rozvedená a s bývalým manželem jsem již šest let před rozvodem nežila, společně jsme nehospodařili. Tak je to psáno i v rozvodovém rozsudku. Půl roku po rozvodu jsem se dozvěděla, že manžel má již sedmileté dítě s jinou ženou. Trvalý pobyt měl však stále hlášen v místě, kde jsme spolu žili. Po rozvodu se začali ozývat věřitelé a exekutoři. Trvalý pobyt jsem exmanželovi nechala zrušit úředně. Majetek žádný nemáme, až na starší vybavení bytu. Zajímalo by mě, do jaké míry jsem za dluhy zodpovědna a jak mám chápat výklad zákona, cituji " ... závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého". Co je to ta míra přiměřená majetkovým poměrům?
Zákon přesně říká, že do společného jmění manželů náleží závazky (dluhy) "které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků, týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého". Dále je třeba si uvědomit, že do společného jmění manželů nenáleží ten majetek, který "podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů". Jestliže jste tedy šest let společně nežili ani nehospodařili, lze se domnívat, že většina majetku je charakteru, že sloužila "osobní potřebě jen jednoho z manželů". Za závazky (dluhy) týkající se takového majetku, který osobně užíval jen váš manžel, tedy nenesete žádnou odpovědnost bez ohledu na "přiměřenost" či "nepřiměřenost" takových závazků. Nicméně pokud jde o vaši otázku, pak "co je míra, která již přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, bude potřebné hodnotit se zřetelem k současným majetkovým poměrům členů české občanské společnosti", říká komentář k občanskému zákoníku, C. H. Beck Praha 2004, s. 490, a pokračuje: "Pokud například jeden z manželů , počítající se k tzv. střednímu stavu, převzal závazek, naprosto tomuto stavu a jeho majetkovým možnostem neodpovídající, bude i pro soud, rozhodující případný spor, založen důvod k pochybnosti o tom, zda tento závazek tvoří společné jmění manželů".

Dotaz č. 260

8. října 2009 v 22:54 | Aleš |  Společné jmění manželů
Za peníze z dědictví si manžel založil firmu a začal podnikat. Jak je to ale s výdělkem z podnikání?
Výdělky z podnikání jednoho z manželů (myšleno podnikatele - fyzické osoby) patří bez dalšího do společného jmění manželů. Jste tedy jejich vlastníkem úplně stejně jako váš manžel, máte na ně stejné právo jako on, bez ohledu na to, z jakých peněz si manžel pořídil vybavení pro své podnikání. Manžel s těmito výdělky nemůže bez vašeho souhlasu nakládat.