Březen 2009

Dotaz č. 246

31. března 2009 v 1:18 | Aleš |  Společné jmění manželů
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat - s manželem splácíme hypotéku na dům už 10 let z 15. Dům je psaný na nás oba. Manžel nikdy nenašel kladný vztah k mým dvěma synům a nadělal spoustu dluhů v podnikání. Příští rok už budou oba synové plnoletí a většina manželových dluhů už bude zaplacena. Chtěla bych se s ním příští rok rozvést, ale nevím, jak by to bylo s majetkovým vypořádáním. Rozhodně bych chtěla, aby mi dům zůstal. Vzala bych si úvěr (popřípadě napůl se synem) a manžela bych vyplatila. Na hypotéce zbývá ještě splatit 200 000 Kč. Před deseti lety měl dům tržní odhad 620 tisíc a my ho koupili za 425 tisíc. Chci se zeptat - mám předkupní právo? A pokud ano, z jakého odhadu se bude vzhledem k vyplacení vycházet? Slyšela jsem o soudním odhadu, který bývá nižší než tržní hodnota domu. Na domu se žádné velké úpravy nedělaly. Pokud by manžel nesouhlasil, může soud nařídit prodej domu bez mého souhlasu? A jak by to bylo s těmi 200 tisíci, co ještě nejsou doplaceny?
S manželem se musíte dohodnout na majetkovém vypořádání. V tomto smyslu lze konstatovat, že předkupní právo máte. Rovněž o dluzích, mezi které patří i hypotéka, se musíte domluvit. Hypotéka je váš společný dluh vůči bance, nezávislý na tom, komu připadne dům. Ocenění domu - pokud se nedohodnete jinak - by se mělo udělat jako tržní ke dni majetkového vypořádání (nezáleží tedy na tom, kolik stál v minulosti). Pokud se nedohodnete, můžete po rozvodu manželství dát návrh na vypořádání společného jmění manželů. Navrhnete-li spravedlivé vypořádání majetku i dluhů, soud vám rozsudkem vyhoví.

Dotaz č. 245

31. března 2009 v 1:17 | Aleš |  Společné jmění manželů
Před uzavřením manželství jsem byla majitelkou družstevního bytu. Nyní se byt převádí do osobního vlastnictví. S ohledem na to, že má manžel děti z prvního manželství, mám obavy, aby si v případě manželovy smrti jeho děti nedělaly nárok na dědický podíl z tohoto bytu, když se byt po převodu do osobního vlastnictví stane společným jměním manželů. Jak tuto situaci ošetřit, aby v případě mé smrti měl manžel nárok na doživotní užívání tohoto bytu a v případě jeho smrti abych nemusela vyplácet jeho děti? Děkuji za odpověď.
Po převodu bytu do osobního vlastnictví musíte oba manželé navštívit notáře, kde zúžíte rozsah společného jmění manželů o uvedený byt tak, že se byt stane vaším výlučným vlastnictvím. Poté, co bude vaše výlučné vlastnické právo zapsáno v katastru nemovitostí, uzavřete s manželem smlouvu o zřízení věcného břemene, kterým zřídíte právo doživotního užívání bytu pro vašeho manžela.

Dotaz č. 244

16. března 2009 v 20:08 | Aleš |  Zaměstnání
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zdali se jedná o porušení zákona, jestliže mi zaměstnavatel na pracovním počítači, kde jsem přihlášená, přečte mou konverzaci na skypu s jiným člověkem. Příklad: na 5 minut jsem si odskočila do vedlejší kancláře, zaměstnavatel si sedl k mému pracovnímu PC a přečetl si moji konverzaci s kamarádkou. Tuto konverzaci si navíc vytiskl.
Názory na uvedenou záležitost se různí, já se přikláním k závěru, že číst cizí komunikaci je vždy nepřípustné. Pokud můžete dokázat, že váš nadřízený komunikaci na Skypu četl či si ji dokonce vytiskl, podejte na něho trestní oznámení na policii pro trestný čin podle § 239 trestního zákona - porušování tajemství dopravovaných zpráv. Nebo tím aspoň hrozte. Za druhé z toho pro vás plyne pozitivní zjištění, že vás zaměstnavatel nemůže postihovat za nezákonným způsobem získané důkazy o vašem případném provinění proti pracovnímu řádu (že by vám mával před nosem papírem s vytištěnou komunikací ve Skypu, když přitom třeba nesmíte Skype k soukromým účelům používat). Příště ovšem může být zaměstnavatel chytřejší. Zakáže třeba obecně používání Skypu a pak prostřednictvím počítačového programu může kontrolovat, zda na vašem kompjútru nebyl Skype spuštěn.

Dotaz č. 243

16. března 2009 v 20:07 | Aleš |  Dědictví
Zapůjčila jsem osobě, se kterou nejsem v žádném příbuzenském poměru, částku 500 000,- Kč na renovaci domu, který budou dědit jeho tři děti. Manželku nemá, je rozvedený a majetkově s ní vypořádaný. Dotazy: V případě jeho náhlé smrti (úraz), kdo je povinen mi uhradit dlužnou částku? Jakou formou musí být sepsána mezi námi smlouva o poskytnutí výše částky? Musí být tato smlouva ověřena notářsky anebo stačí ověření našich podpisů na matrice? V případě mojí náhlé smrti (úraz), jak právně ošetřit, aby dlužnou částku dostaly moje děti? Děkuji za odpověď.
Za dluhy zemřelého odpovídají jeho dědici, a to až do výše hodnoty nabytého dědictví. Smlouvu o půjčce lze uzavřít i jen ústně, avšak vy jako věřitelka se tak můžete dostat do důkazní nouze. Proto je vhodnější uzavřít smlouvu písemně. Z toho zároveň plyne, že podpisy nemusí být ověřené, ale opět je pro vás z důkazního hlediska výhodnější, když je smlouva o půjčce uzavřena před notářem nebo má ověřený podpis dlužníka. Když zemřete vy, vaše děti budou dědit ze zákona a tudíž na ně přejde i právo z uzavřené smlouvy o půjčce. Bude to automaticky, jako kdyby s dlužníkem uzavřely smlouvu přímo vaše děti a dlužník bude povinen ve lhůtě splatnosti jim peníze i s případným úrokem vrátit.

Dotaz č. 242

6. března 2009 v 20:08 | Aleš |  Sociální podpora
Dobrý den. Chci se informovat, jestli jako student VŠ, který má dlouhodobý pobyt v ČR (trvalý mám v EU), můžu využívat žákovský průkaz na slevu jízdného v dopravě. Děkuju.
V městské dopravě dle podmínek dopravce (obecný nárok neexistuje). V meziměstské autobusové a vlakové dopravě pak máte nárok na slevu pouze v případě, že bydlíte na internátu, koleji, v domově mládeže, a to z obce, kde je internát, do obce, kde je škola.