Říjen 2008

Dotaz č. 234

15. října 2008 v 20:16 | Aleš |  Společné jmění manželů
Máme s manželkou družstevní byt, ve které jsme nechali bydlet syna. My bydlíme jinde. Dohodli jsme se s ním ústně, že bude byt spravovat, platit různé úpravy, údržbu a veškerý provoz bytu a my od něho nebude požadovat žádnou finanční úhradu za užívání bytu. Syn se oženil a bydlel v bytě 10 let se svojí manželkou. Po 10 letech se manželé rozvedli, bývalá manželka odešla a bydlí v obecním bytě. Jsou rozvedeni, ale nemají mezi sebou majetkové vyrovnání. Bývalá manželka na synovi vyžaduje polovinu nákladů na údržbu a úpravy bytu v období trvání manželství, i když jsme měli se synem výše uvedenou dohodu, kterou ona neuznává. Celková částka, kterou do údržby a úprav bytu investovali, je cca 200 000 Kč. Mám na Vás dotaz, zda na to má právo, i když celých 10 let jsme na nich nepožadovali žádnou finanční úhradu za užívání bytu a zařízení, které jsme tam zanechali. Veškeré movité věci, které si vybrala, si odvezla. Děkuji za odpověď.
Ohledně bytu se může jednat o smlouvu o výpůjčce, protože nájemní smlouvu na byt by bylo nutno uzavřít písemně. Pokud tedy oněch 200 000 Kč tvoří náklady na běžnou údržbu bytu nebo náklady spojené s užíváním bytu, žádná pohledávka tady nevzniká. Pokud ovšem došlo ke zhodnocení bytu úpravami, pak tady existuje pohledávka odpovídající provedenému zhodnocení bytu. Tato pohledávka směřuje však přímo vůči vám jako vlastníkům bytu, nikoli vůči bývalému manželovi - ten přece zhodnocený byt nevlastní. Bývalí manželé se musí dohodnout, kdo z nich tuto pohledávku vůči vám převezme, a druhý z bývalých manželů má právo na adekvátní protihodnotu ve výši poloviny takové pohledávky. Pokud se manželé nedohodnou, budou mít nárok, abyste každému z nich vyplatili polovinu prokázaného zhodnocení. Pokud ovšem ke zhodnocení došlo před dobou delší než dva roky, můžete namítat promlčení takové pohledávky a nic jim nedat. Složitější cestou je tvrdit, že se jednalo o ústně uzavřenou nájemní smlouvu. Taková nájemní smlouva je ovšem neplatná, jednalo by se tedy o užívání bytu bez právního důvodu. Pak byste mohli požadovat po bývalých manželech náhradu bezdůvodného obohacení ve výši obvyklého tržního nájemného. Promlčecí doba je tu opět dvouletá. Tento váš nárok by se pak započítal proti nepromlčené části pohledávky z prokázaného zhodnocení bytu a kdo ví, jestli by ještě nemuseli doplácet bývalí manželé něco vám.