Červenec 2008

Dotaz č. 230

14. července 2008 v 21:24 | Aleš |  Společné jmění manželů
Švagrová se rozvádí. Byt měla ještě za svobodna, dekret je na její jméno, švagr se pouze přistěhoval. Pořídili si nějaký nábytek. Švagrová zdědila po své matce zemědělskou usedlost. Jedna sestra si nechala vyplatit podíl 40.000 Kč, ostatní se podílu vzdali ve prospěch sestry. Švagr na statku žádné velké změny neudělal. Využívá ho se svými kamarády a kamarádkami a nyní brání švagrové na statek jezdit, protože se jí ti kamarádi a kamarádky nelíbí. Prý v případě rozvodu bude muset vyplácet manžela z bytu a vše co udělal na statku pro ty své kamarády - altán, schody do rybníka, molo na rybníku. Děti mají již plnoleté. Děkuji za odpověď.
Rozvod manželství na vypořádání společného jmění manželů vůbec nezávisí. Jakmile bude manželství rozvedeno, musí se manželé dohodnout, komu z nich zůstane právo nájmu bytu, případně na základě žaloby jednoho z manželů rozhodne soud (kdyby šlo o byt družstevní, pak je situace jiná: švagrovo právo nájmu bytu rozvodem zanikne). Každopádně však váš švagr ztratí veškeré právo na vstup do zemědělské usedlosti, ať už tam něco budoval nebo ne. Dědictví totiž nepatří do společného jmění manželů a tak je usedlost ve výlučném vlastnictví vaší švagrové.

Dotaz č. 229

14. července 2008 v 21:23 | Aleš |  Společné jmění manželů
Do manželsví jsem si přinesl dluhy cca 200 000 Kč. Ihned po svatbě jsme si vzali auto v hodnotě 220 000 Kč na leasing, kde měsíční splátka činí cca 5 150 Kč - auto i leasing je psaný na manželku. V průběhu roku jsme si na moje jméno vzali počítač na úvěrovou kartu v hodnotě 20 000 Kč a dva spotřebitelské úvěry v částkách 50 000 Kč a 69 000 Kč, které byly použity na běžný chod domácnosti a provoz automobilu. Nyní manželka žádá o rozvod, odstěhovala se i s autem k rodičům. Já s rozvodem nesouhlasím, ale nemůžu jí nutit v manželství zůstávát. Nyní musím splácet veškeré dluhy a částečně dovybavit domáctnost, bohužel mi to má finanční situace nedovoluje a jsem rád, že mé příjmy umoří alespoň splátky a nájem. Zajímalo by mě, až dojde na vypořádání majetku, jak se toto bude řešit, a kdo má na co nárok. My dva se spolu určitě nedohodneme.
Pokud neuzavřete dohodu, musí někdo z vás podat žalobu k soudu, kde navrhne vypořádání majetku. Přitom by měl vycházet z toho, že předmanželský dluh zůstává ke splacení pouze vám, ostatní dluhy a samozřejmě rovněž tak i majetek by se měly rozdělit na polovinu. Pokud však vaše manželka výlučně užívá více majetku než polovinu, měla by převzít i větší podíl nyní společných dluhů. Pokud nikdo nepodá žalobu, říká zákon, že po třech letech ohledně movitých věcí platí, že manželé se vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech (budovy, pozemky) platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví napůl. Totéž platí přiměřeně o společných závazcích = musí je oba manželé splatit napůl. Beckův komentář k občanskému zákoníku trefně poznamenává, že "ať jsou jakkoliv zájmy manželů protichůdné, je namístě doporučit řešení dohodou".

Dotaz č. 228

14. července 2008 v 21:21 | Aleš |  Dědictví
Otec spáchal po dlouhé nemoci sebevraždu. V den tohoto skutku sepsal závěť, v níž je vše odkázáno mně i s důvody. Chápu pojem "neopomenutelného dědice" (moje sestra se s mojím otcem 20 let nestýkala, svůj podíl by v případě platnosti závěti dostala). Na závěti ovšem napsal datum o 1 týden později, než se skutek stal. V závěti jsou také uvedené věci, z nichž je patrné, nebo se dá dokázat, že v jiný den tuto závěť napsat nemohl. Je takto sepsaná závět platná, nebo jak se lze bránit proti prohlášení notáře o neplatnosti závěti a s jakou nadějí na úspěch.
Jestliže zůstavitel spletl datum, je závěť neplatná a nedá se s tím nic dělat.

Dotaz č. 227

14. července 2008 v 21:20 | Aleš |  Společné jmění manželů
Dobrý den, je nutná předmanželská smlouva, když partner nabyl členství v bytovém družstvu a dále pozemek od rodičů před svatbou, což nespadá do SJM a já žádný majetek nemám? Vyděláváme zhruba oba stejně a věci do domácnosti kupujeme společně. Kdybychom tedy chtěli v budoucnu stavět, mohli bychom tuto smlouvu podepsat dodatečně? A co je pro nás výhodnější? Děkuji za odpověď.
Není to nutné. Uzavřením manželství vám automaticky vznikne spolučlenství v bytovém družstvu, a tomu nelze nijak zabránit. Pozemek zůstane ve výlučném vlastnictví manžela. To ale nebrání tomu, aby na něm byla postavena stavba ve společném jmění manželů. Dohodu - neboli přesněji rozšíření či zúžení společného jmění manželů - lze učinit i dodatečně, musí ji sepsat notář. I pro platnost předmanželské smlouvy se vyžaduje, aby ji sepsal notář.