Červen 2008

Dotaz č. 226

29. června 2008 v 12:04 | Aleš |  Sousedské vztahy
Prosím o informaci, do jaké vzdálenosti od sousedova plotu mohu postavit kůlnu a zda existují nějaká další omezení, např. výška kůlny apod. Děkuji za odpověď.
Někdy lze postavit kůlnu přímo u plotu a jindy to může být protiprávní. Záleží především na domluvě se sousedem. Bude-li ohledně kůlny probíhat řízení u stavebního úřadu, měl by být soused účastníkem tohoto řízení a může vznášet námitky. Pak bude záležet na tom, jak věc posoudí stavební úřad. Obecné mantinely poskytuje ustanovení § 127 odst. 1 občanského zákoníku: "Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek."

Dotaz č. 225

20. června 2008 v 23:10 | Aleš |  Smlouvy
Je možné, aby byla nemovitost darována 15letému synovi? Dočetla jsem se v občanském právu, že právní způsobilost je až od 18 let, výjimečně od 16. Učinil tak můj otec, kdy nemovitost v hodnotě nejméně 3 miliony převedl na nevlastního bratra v době, kdy mu bylo 15 let, a to proto, abych já nemohla po jeho smrti část nemovitosti zdědit. Mohu nějak tuto darovací smlouvu napadnout pro právní nezpůsobilost obdarovaného?
Způsobilost nabývat práva a povinnosti získává podle našeho práva člověk v podstatě již početím. To přímo nesouvisí s procesní způsobilostí, o které mluvíte vy. Obdarováno nemovitostí proto může být už i dítě v matčině lůně. Je však jasné, že nezletilé dítě si plně neuvědomuje dosah svého počínání a v závislosti na jeho věku a rozumové vyspělosti potřebuje být zastupováno. V běžných záležitostech proto může jednat samo (a to čím starší, v tím závažnější záležitosti, až právě dosažením 18 let může samostatně jednat ve všech záležitostech), jinak za něho jednají zákonní zástupci (zpravidla rodiče). U zvláště závažných úkonů se ještě vyžaduje souhlas opatrovnického soudu. Vy tedy na katastrálním úřadě musíte zjistit, kdo darovací smlouvu podepisoval a zda byla schválena soudem. Pokud smlouvu podepsali zákonní zástupci obdarovaného a ještě byla schválena soudem, není nejmenší šance převod zpochybnit.

Dotaz č. 224

20. června 2008 v 22:58 | Aleš |  Společné jmění manželů
Jsem rok rozvedený a podal jsem žalobu na vypořádání majetku. Byt jsem zakoupil asi rok po sňatku ze svých peněz, našetřených před manželstvím. Při koupi mi ho na mne nechtěli napsat, přestože manželka mi podepsala potvrzení, že je koupen pouze na moje vlastní peníze. V dnešní době žádá o polovinu tržní ceny bytu. Jak postupovat, abych jí nemusel platit podíl, když peníze na byt byly výlučně moje? Někde jsem četl, že je to tzv. transformace peněz.
Pokud prokážete, že peníze použité na koupi bytu byly opravdu jen vaše, pak by byl byt rovněž jen váš a nemusel byste ho vypořádávat s manželkou. Jestliže jste však ustoupil naléhání katastrálního úřadu a ve smlouvě jste jako kupující uvedeni s vaší bývalou ženou oba, bude to těžké dokazování.