Květen 2008

Dotaz č. 223

28. května 2008 v 23:04 | Aleš |  Smlouvy
Dne 23. 11. 2007 jsme prodali osobní automobil, vše proběhlo v pořádku, kupující byl seznámen se stavem vozidla a auto si koupil. Včera 26. 5. 2008 mi dorazil doporučený dopis, že odstupuje od kupní smlouvy dle obchodního zákoníku z důvodu skryté závady. V kupní smlouvě je odstavec 7., kde je, že Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení paragrafu 262 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se bude řídit Obchodním zákoníkem. Nevím, jak se teď mám zachovat a jak mu odpovědět.
Záleží na tom, jestli tam ta skrytá vada existující už v době prodeje byla nebo ne, eventuálně mohl-li ji kupující s obvyklou pozorností zjistit už v rámci seznámení se stavem vozidla. Pokud tam žádná "skrytá vada" existující v době prodeje nebyla, odstoupení od smlouvy je neplatné a vy doporučeným dopisem oznamte kupujícímu, že jeho odstoupení od smlouvy neuznáváte. Byla-li tam ta skrytá vada, záleží na tom, zda vám kupující tuto vadu vytkl bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil. Pokud ne a v případném soudním řízení na tuto skutečnost poukážete, soud odstoupení kupujícího od smlouvy neuzná.

Dotaz č. 222

15. května 2008 v 20:10 | Aleš |  Smlouvy
Můj bratr vlastnil pozemek, který potřebovala stavební firma pro své účely. Nechtěl ho prodat, ale když mu nabídli výměnu, přistoupil na toto řešení. Svůj pozemek prodal a koupil náhradní. Viděla jsem obě kupní smlouvy, na kterých byly oba pozemky ohodnoceny stejnou cenou a na obou těchto smlouvách bratr figuroval jako plátce daně z převodu nemovitostí - jednou jako kupující a jednou jako prodávající. Smlouvy podepisoval v rychlosti - nic si nepřečetl a věřil ubezpečení, že žádnou finanční povinnost nemá. Moje dotazy: v zákonu o dani z převodu nemovitostí jsem se dočetla, že pokud se jedná o výměnu, platí se pouze 1x daň, a to prodávající a kupující společně. Bratr podepsal, že daň zaplatí. Bude platit 1x nebo 2x? Nemůže nějakým způsobem svoji nepozornost napravit?
Pokud je to tak, jak popisujete, tedy váš bratr nejprve pozemek prodal, dostal za něj zaplaceno a pak si koupil od někoho náhradní pozemek, to není výměna, bude tedy platit 2x. Jiná věc by byla, kdyby ze smluv bylo patrno, že se jedná o výměnu, t. j. zejména, že osoba A vlastní pozemek X a osoba B vlastní pozemek Y, které si vymění, takže osoba A teď bude vlastnit pozemek Y a osoba B bude vlastnit pozemek X. Pak by platil jenom jednou.

Dotaz č. 221

13. května 2008 v 0:07 | Aleš |  Rodina
Může matka, která má ve své péči děti, je odvézt dlouhodobě do zahraničí, bez souhlasu otce? Matka má přítele, se kterým žije a ten odchází pracovat do ciziny. Matka s dětmi se chce přestěhovat s ním. Otec má určen styk s dětmi jeden týden 4 dny a druhý týden 1 den. V případě odjezdu by se tento styk nedal vůbec realizovat. jedná se o velkou vzdálenost.Jak se má zachovat otec, který není o tomto záměru matkou informován,pouze dětmi, které jsou ve věku 8 a 11 let. V současnosti žijí v jednom městě.
Iniciativu by měla projevit matka, neboť ona zřejmě hodlá změnit dohodnutý a předpokládejme, že i soudem schválený režim styku otce s dětmi. Z vaší strany v této fázi nezbývá než s matkou dětí jednat o tom, co bude. Soudní nápravy se vy můžete domáhat až za situace, kdy dojde k porušení podmínek styku s dětmi.