Duben 2008

Dotaz č. 220

29. dubna 2008 v 9:56 | Aleš |  Sousedské vztahy
Přes náš pozemek je naplánovaná kanalizace s možností našeho připojení. Tuto kanalizaci zřizuje společenství majitelů sousedního domu s dotací od města. Vzhledem k předchozím špatným sousedským zkušenostem se Vás chci zeptat, jak se bránit proti možným nepříjemnostem. Na kanalizaci bude zřízeno věcné břemeno. Máme nárok na úplatu? Při případné havarii se máme spolupodílet na odstranění závad. Jakou částí? Zatím jsme žádnou smlouvu nepodepsali a máme obavy, abychom si nenadělali problémy. Prosím, poraďte, jak se v takovýchto případech obecně postupuje.
Pokud se nedohodnete na tom, že věcné břemeno bude zřízeno jako bezplatné, musíte za zatížení pozemku věcným břemenem rozhodně dostat zaplaceno. Nejste povinna souhlasit ani s tím, že se budete spolupodílet na odstranění závad kanalizace. Všechno závisí na dohodě: Dokud nepodepíšete dohodu o věcném břemeni, nesmí na vašem pozemku ani kopnout. Na druhou stranu zvažte výhody plynoucí z připojení vašeho domu na kanalizaci.

Dotaz č. 219

14. dubna 2008 v 10:34 | Aleš |  Společné jmění manželů
Dobrý den. S bývalým manželem jsme si pořídili dům na hypotéku,manžel podnikal a vznikly mu značné dluhy a to i na finančním úřadě. Během našeho rozvodu vznikla zástava na dům za manželův dluh (FÚ), což jsem se dozvěděla náhodou. Dům byl přepsán na mne (vypořádání SJM), aniž bych o zástavě věděla, nyní mi na FU říkají, že za manžela dluh splácet nemám, neboť ten je jeho, v podstatě se se mnou o tomto nesmějí bavit, neboť jsme již rozvedeni. Ale dům je můj, tak jak postupovat, aby exekuce byla z mého domu stažena? Může po mne vůbec FÚ chtít, abych dům prodala na umoření exekuce, jestliže dluh není můj a jsem jediným vlastníkem domu. Jak je možné, že byl dům na mne přepsán, aniž bych musela podepsat souhlas, že dům přebírám i s dluhem? Děkuji předem za odpověď.
Chmurná situace. K přechodu zástavy dochází ze zákona, váš souhlas tedy nebyl nutný. Dluh za bývalého manžela splácet nemusíte. Jestliže však ho splácet on sám dle dohody s finančním úřadem nebude, může finanční úřad dát váš dům do dražby. Aby se to nestalo, musela byste u finančního úřadu do zástavy namísto domu složit peníze, jejichž hodnota by odpovídala hodnotě vašeho domu. Nebo můžete zaplatit dluh za vašeho manžela. Zánikem dluhu zaniká i zástava. Za manžela zaplacený dluh byste pak mohla vymáhat přímo po něm. Není podle našeho názoru pravda, že se finanční úřad s vámi nesmí o dluhu bavit, neboť jako zástavní dlužník jste ve věci přímo zainteresována.

Dotaz č. 218

14. dubna 2008 v 10:07 | Aleš |  Dědictví
Dobrý den, rodiče vlastnili 2 generační dům . Rodiče převedli na bratra 1/2. Teď otec zemřel. Polovinu má tedy bratr, 1/4 matka a o zbytek se budeme dělit. Matka by si přála, abych se nastěhovala k ní do bytu (má i vlastní soc. zařízení, jen vchod je společný). Navrhla jsem bratrovi, že se vzdám podílu po otci i matce, když nás nechá bydlet u matky. Ten s tím nesouhlasí. Může to zakázat, když matka souhlasí a já tam mám dědický podíl?
Za této situace se proboha ničeho nevzdávejte. Chápeme-li správně situaci, po rozdělení společného jmění manželů a po skončení dědického řízení by byly vlastnické poměry k domu takto: Bratr 7/12, matka 4/12, vy 1/12. Pak je ovšem bratr mírně zvýhodněn, nicméně ne natolik, aby mohl zakazovat matce, koho si vezme k sobě do bytu. Ideální spoluvlastnictví totiž znamená, že každý z vlastníků má příslušný podíl na celém domu. Pak se ovšem v praxi musí domluvit na reálném užívání domu. Pokud jsou oba byty stejně veliké, pak by spravedlivé bylo, aby bratr užíval např. větší část příslušenství (půdy, sklepa) než vy s matkou jako menšinové spoluvlastnice. Rozhodně při takto rozdělených podílech (7/12 ku 5/12) nemůže podle našeho názoru bratr požadovat, aby dva menšinoví spoluvlastníci nesměli spolu užívat jeden z bytů dvougeneračního domu. Nejlepší by ovšem bylo řešit situaci ještě jinak za předpokladu, že váš bratr dostal polovinu domu od rodičů darem. Totiž to, co dědic obdržel od zůstavitele za jeho života darem, započítává se pak na jeho dědický podíl, který je následně o to menší, případně žádný. V rámci dědického řízení u notáře je třeba tuto skutečnost prokázat. Hodnotu daru je třeba uvažovat ve výši 1/4 domu čili jedné poloviny polovičního podílu na nemovitosti, protože druhou polovinu poloviny vašemu bratrovi darovala žijící matka. Pokud lze tedy s ohledem na hodnotu ostatního majetku patřícího do dědictví soudit, že tato 1/4 domu převyšuje zbylou hodnotu toho, co by z dědictví jinak náleželo vašemu bratrovi, bratr pak z dědictví nic nedostane. Potom by vlastnické poměry byly: bratr 4/8, matka 3/8, vy 1/8. Podíl bratra na nemovitosti by tak nadále zůstal přesně poloviční a pak už by si vůbec nemohl vyskakovat.

Dotaz č. 217

14. dubna 2008 v 9:46 | Aleš |  Společné jmění manželů
Manžel si našel paní, opustil nás (máme tři děti) a když se s ním rozešla, chce se nastěhovat do bytu naproti našemu (koupili jsme ho již dříve). Byt je zatím neobyvatelný, tak řekl, že než ho opraví, bude bydlet u nás. Neměla jsem argumenty proč ne, neměl kam jít. Máme soudně úpravu poměrů k dětem, platí mi 10 tis. měsíčně. No platí, někdy. Teď jsem se od kamarádky dozvěděla, že pokud se nastěhoval zpět, tak jsem ho jako přijala a vše se vrací do normálu, že už mi nemusí dávat peníze. Prosím o zodpovězení, zda je to pravda a předem moc děkuji.
Z dotazu není zřejmé, zda došlo k rozvodu manželství (úprava poměru k dětem nasvědčuje, že ano). Pro jistotu uvádíme obě alternativy: Pokud jste rozvedení a máte dohodou nebo na základě soudního rozhodnutí rozděleno společné jmění manželů, úpravu poměru k dětem a placení výživného na ně, pak to, že jste bývalého manžela vpustila bydlet do svého bytu, nic na výše uvedených skutečnostech nemění (bývalý manžel je povinen platit dál). Pokud ovšem rozvedeni nejste, pak vaše manželství a s ním i společné jmění manželů trvá dál, i když vás manžel opustil. Z hlediska zákona nadále hospodaříte společně. Pak by vám manžel samozřejmě nemusel platit nějaký "nájem" za užívání bytu, ale musel by vám umožnit hospodařit společně i s jím vydělanými finančními prostředky.