Březen 2008

Dotaz č. 216

31. března 2008 v 10:13 | Aleš |  Společné jmění manželů
Je nutné platit daň z finančního vypořádání po rozvodu???
Nikolivěk.

Dotaz č. 215

21. března 2008 v 9:25 | Aleš |  Společné jmění manželů
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Od roku 1998 vlastním podíl v s.r.o., v roce 2001 jsem se oženil a v roce 2003 se z s.r.o. stala akciovka a podíl přešel na akcie. Jak je to se SJM. Patří tyto akcie do společného jmění? Děkuji za odpověď.
Nepatří. Jedná se o majetek nabytý vámi výhradně za majetek náležející do vašeho výlučného vlastnictví.

Dotaz č. 214

19. března 2008 v 16:51 | Aleš |  Dědictví
Můj otec měl nehodu, po které byl tři měsíce v komatu, a pak zemřel. Žil s družkou, měl svůj účet, ke kterému měla dispoziční právo i družka. Po nehodě vybrala družka postupně tři sta tisíc z účtu a po smrti mého otce, než došlo k zablokování účtu dalších sto tisíc. Mám šanci, aby byla povinna vrátit vybrané peníze, které evidentně nepotřebovala na svou obživu, zpět a bylo započteno do dědictví?
V rámci projednávání dědictví u notáře požadujte zahrnutí těchto peněz do dědictví. Družka musí peníze vrátit, protože dispoziční právo k účtu ji neopravňuje k páchání trestného činu krádeže, zpronevěry ani podvodu.

Dotaz č. 213

19. března 2008 v 16:42 | Aleš |  Společné jmění manželů
Kvůli dluhům mého manžela (z hazardních her) jsem se před půl rokem rozvedla. Vše proběhlo na základě dohody, vypořádání majetku též. Bylo též dohodnuto, že se manžel po rozvodu odstěhuje. Protože nemá kam jít, často se ještě u nás zdržuje. Trvalý pobyt si sice odhlásil, ale k novému se nikde nepřihlásil. Veškerá korespondence chodí pořád k nám. Jelikož se ze všech stran ozývají věřitelé, mám obavy z exekutorů. Přestože s dluhy nemám nic společného (a sama jsem mu také mnoho peněz půjčila), nevím, zda by na tyto skutečnosti bral exekutor zřetel.
Pokud není prokázán opak, má se za to, že dluhy vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů. Dluhy, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně (každý z nich odpovídá za celý dluh). Do společného jmění manželů ale nepatří dluhy, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů při rozvodu musí mít písemnou formu. Práva věřitelů nesmí být dohodou manželů dotčena. Můžete-li tedy prokázat, že dluhy vašeho manžela vzniklé za trvání manželství jsou charakteru, že nepatřily do společného jmění manželů, pak se vás netýkají a exekutor na vás nemůže. V opačném případě by po vás mohl exekutor úhradu těchto dluhů požadovat.