Zůstavení pozůstalosti nevlastním dětem

29. září 2017 v 20:46 | Aleš |  Dědictví
457. 2017-08-21 Dobrý den, žijeme s přítelem v domě,na který má hypotéku.Jsem vdova a mám dvě děti se zesnulym manželem..ja í deti pobirame důchody. S novým partnerem máme jedno společné dítě,on jine nemá.Rada bych věděla,jaké máme možnosti pokud chceme,aby v případě kdyby se příteli něco stalo..dědily všechny deti rovným dílem. Děkuji.

Dokud nebude Vaše společné dítě zletilé, má nárok na povinný díl v rozsahu tří čtvrtin pozůstalosti. Váš přítel tedy může sepsat závěť, ve které po osmině pozůstalosti zůstaví Vašim dětem a tři čtvrtiny dědictví Vašemu společnému dítěti. Zletilý potomek má ze zákona nárok na povinný díl v rozsahu už jen jedné čtvrtiny pozůstalosti. Proto, až nabude Vaše společné dítě zletilosti, je možné závěť přepsat tak, že budou dědit všechny tři děti rovným dílem každý třetinu pozůstalosti.
 

Přesahující větve a rozpadající se stavby

25. září 2017 v 23:11 | Aleš |  Sousedské vztahy
456. 2017-09-24 Dobrý den, mám dva dotazy: 1.soused má na svém pozemku 3 vzrostlé lípy, jejichž velké větve zasahují hluboko na pomemek můj. Nejenže máme každoročně kopec listí na zahradě, ale budeme stavět nový dům a větve budou dosahovat až téměř nad něj a máme tak strach, co když se v bouřce odlomí.. (Jedná se o jedinou variantu umístění domu - na okloních parcelách to neumožňuje územní plán). K tomu soused žije 150 km daleko a vlastně jsem jej ještě ani neviděl. Zkoušel jsem se domluvit dvakrát na schůzce, slíbil, ale už se neozval..
2. Kromě lip má soused na onom pozemku i rozpadající se dřevěnici a další hospodářské budovy, které mají střechu z eternitu. Vzdálenost od našeho budoucího domu je asi 15m. Střechy s etermitem už se propadají a lámou, opět máme obavy z dopadu na zdraví. (2 malé děti)

Ad. 1. Podle § 1016 odst. 2 občanského zákoníku "neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá."
Ad 2. Podle § 139 odst. 1 stavebního zákona "není-li stavba řádně udržována, může stavební úřad vlastníkovi stavby nařídit zjednání nápravy." Můžete tedy dát podnět stavebnímu úřadu, aby vašemu sousedovi nařídil zjednání nápravy.

Soused nainstaloval ostnatý drát na plot

19. září 2017 v 21:38 | Aleš |  Sousedské vztahy
455. 2017-09-15 Dobrý den, prosím Vás o radu. Soused na údajně svůj pletivový plot v délce 20m naistaloval ostnatý zátočený drát a plot tak zvýšil o 40 cm na 2,4 metru. Zatočený ostnatý drát jednoznačně zasahuje do našeho prostoru. Nebyla povinnost na straně souseda zajistit si náš souhlas se změnou oplocení? Lze nesouhlas se změnou plotu a odstranění ostnatého drátu úspěšně dosáhnout na stavebním úřadě? Případně jak postupovat. PS:Ponechávám stranou, že tento plot byl kdysi zhotoven napůl s naším předchozím majitelem nemovitosti a velmi pravděpodobně stojí na pozemcích obou vlastníků. Děkuji Vám za odpověď.

Podle ustanovení § 1024 odst. 1 občanského zákoníku se má za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné. Jestliže se soused domnívá, že plot je jen jeho, musel by to prokázat, jinak je plot společný a na jeho úpravách musí být dohoda vlastníků obou sousedících pozemků. Odstranění ostnatého drátu by tak bylo možno se domáhat i žalobou u soudu. Ze stavebně-právního hlediska je ke změně charakteru plotu zapotřebí územní souhlas stavebního úřadu, jinak se stavebník dopouští přestupku podle § 178 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a může dostat pokutu teoreticky až do výše 500 000 Kč. Stavební úřad může stavebníkovi nařídit i odstranění nepovolené stavby.
 


Prodej domu po rozvodu manželství

19. září 2017 v 21:35 | Aleš |  Společné jmění manželů
454. 2017-08-20 Dobrý den rozvedl jsem se a máme s manželkou dům v SJM. Můžu prodat svůj díl (polovinu) bez manželčina souhlasu a nebo jej potřebuji? Je to vůbec možné prodat takto svůj podíl majetku? Děkuji.

Nemáte-li dosud rozděleno společné jmění manželů, nedoporučuji polovinu domu samostatně prodávat. Pokud již bylo společné jmění manželů dohodou nebo soudně rozděleno, nebo uplynulo více než 3 roky od rozvodu, pak již svou polovinu domu samostatně prodat můžete.

Společné jmění manželů a dědictví

19. září 2017 v 21:33 | Aleš |  Společné jmění manželů
453. 2017-08-17 Dobrý den, s manželem jsme za trvání svazku odkoupili od města obecní byt. Nyní manžel zvažuje, že by tento byt ( v němž oba bydlíme, žádnou jinou možnost kde bydlet nemám)daroval své sestře výměnou za to, že ona se vzdá v jeho prospěch podílu na mnohem větším bytě, který oba zdědí po matce. Moje dotazy zní : 1. může podobnou transakci manžel provést bez mého vědomí a souhlasu? (podle mě nikoli). 2.Pokud bych s ní souhlasila, bude pak zděděný byt i nadále manželovým výlučným majetkem nebo už automaticky spadne do SJM ( podle mě ano - byly do něj vloženy prostředky v SJM, čili byt v SJM) 3. Může manžel v budoucnu byt odkázat např. neteři aniž bych s tím souhlasila ( děti nemáme)a já bych pak musela byt znova částečně "odkoupit" abych na stará kolena nepřišla o bydlení?

Ad 1. Bez vašeho souhlasu darovat byt své sestře nemůže.
Ad 2. Zděděný byt by byl ve výlučném vlastnictví manžela.
Ad 3. Ano, může.

Podmáčený plot

19. září 2017 v 21:30 | Aleš |  Sousedské vztahy
452. 2017-08-11 Dobrý den, u hranice našeho pozemku jsme měli plot, nový soused si za ním zbudoval skalku, nahrnul hlínu cca 60 cm a plot podmáčením spadl. Jdeme stavět nový, ale jak postupovat, aby se situace v budoucnu neopakovala. Navíc se totéž děje u starší stavby garáže na hranici našeho pozemku. Předem děkuji.

Jestliže skalka či garáž splňuje podmínku, že v míře nepřiměřené místním poměrům podstatně omezuje obvyklé užívání vašeho pozemku z důvodu vnikání vody a jiných podobných účinků, je soused povinen přijmout taková opatření, aby tomu zamezil. K tomu je případně možné ho nutit i soudně. Jinak je ovšem na vás, abyste přijali potřebná stavebně-technická opatření k tomu, aby plot znovu nespadl.

Společné peníze na účtu manžela

2. září 2017 v 20:46 | Aleš |  Společné jmění manželů
451. 2017-08-24 Dobrý den, chci zeptat. Manžel výhradně spravuje finanční záležitosti rodiny. Veškeré účty jsou psané na jeho jména. Pokud by před rozvodem finanční prostředky převedl např. na kamaráda (tzv. si je uklidil), mám nějakou možnost toto doložit a domáhat se jich?
Rozhodně ano. I když je "vlastníkem účtu" pouze váš manžel, neznamená to, že tentýž osud potká peníze patřící do společného jmění manželů na takový účet vložené. Naopak se vychází spíše z předpokladu, že v zásadě všechny prostředky tam umístěné patří do společného jmění manželů a manžel by musel prokazovat opak.

Vypořádání peněz na rekonstrukci domu

2. září 2017 v 20:24 | Aleš |  Společné jmění manželů
450. 2017-08-24 Dobrý den, dům je pořízený za prostředky mých rodičů s manželem máme dohodu o zúžení zákonem stanoveného majetku v BS. Jsem vlastníkem nemovitosti a výlučným vlastníkem užitků a přírůstků nemovitosti. Má Manžel právo při rozvodu požadovat finance vynaložené při rekonstrukci domu?
Vyjdeme-li z předpokladu, že peníze na rekonstrukci pocházejí z vašeho a manželova platu, a ty jsou součástí společného jmění manželů, pak ano, manžel má právo požadovat při rozvodu polovinu financí vynaložených na rekonstrukci vašeho domu.

Užívání chaty spoluvlastníky

2. září 2017 v 20:19 | Aleš |  Spoluvlastnictví
449. 2017-08-23 Dobrý den,žena a její bratr zdědili chatu kterou vlastní rovným dílem.Mojí ženě stávající stav vyhovuje,a chce dělat jen nutné opravy.Bratr tam však dělá bez našeho souhlasu nadstandartní úpravy -terasu,pergolu.Navíc chatu půjčuje optět bez zeptání kamarádům zřejmě za finanční odměnu,to však nemůžem dokázat.Argumentuje tím že si bude chatu půjčovat komu chce,když se nechceme podílet na jeho úpravách které mi tam ale nechceme.Navrhli jsme užívání sudý,lichý týden každý vlastník,to odmítl.Vlastně ani nevíme jestli na tohle máme nárok.Zřejmě se žalobě nevyhneme,ale nevíme jak by měla znít.Děkuji za odpovědˇ
V rámci této poradny není možné formulovat spoluvlastnickou žalobu. Obecně je nutno promyslet, jak byste si představovali spoluužívání chaty spoluvlastníky a tuto vaši představu učinit předmětem žaloby. Doporučuji obrátit se o radu na advokátní kancelář.

Užívání kanalizace sousedem

2. září 2017 v 20:15 | Aleš |  Sousedské vztahy
448. 2017-08-23 Soused je napojen na náš kanál,protože nemá svoji vlastní kanalizaci.Mohu po něm požadovat nějakou částku za pronájem? Děkuji za odpověď.
Nikdo by neměl užívat cizí věc bez právního důvodu. Standardni řešení je zřízení služebnosti za peněžní náhradu.

Podivná stínící konstrukce

3. srpna 2017 v 20:45 | Aleš |  Sousedské vztahy
447. Dobrý den, soused si bez jakehokoli povolení cca 80 cm od našeho plotu postavil asi 3,5m vysokou konstrukci z trámů, ke které přichytil bambus, který nepropustí Slunce. Bohužel s nim máme východní a jižní hranici a náš pozemek je úzký a tak je v důsledku této konstrukce a hustého bambusu v podstatě stále ve stínu. Je možné žádat snížení této konstrukce? Na jakou výšku? A jakými prostředky?Děkuji za odpověď.
Tato "jakási konstrukce" patrně k výstavbě vyžaduje nejméně územní souhlas. Bez něho se jedná o nepovolenou, "černou" stavbu a je možné dát podnět stavebnímu úřadu k jejímu odstranění. Rovněž podle § 1013 odst. 1 občanského zákoníku "vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat." Je tedy možné podat žalobu k soudu na to, aby se soused zdržel imisí v podobě stínu proníkajícího na váš pozemek v míře nepřiměřené místním poměrům.

Nedostatečné oplocení sousedova pozemku

1. srpna 2017 v 14:17 | Aleš |  Sousedské vztahy
446. Soused si místo plotu vysadil nové thuje, které k dnešnímu dni mají cca 30 cm. Vzhledem k tomu, že máme malé dítě, které začalo chodit, máme obavy, aby nechodilo k sousedovi na zahradu, kde nemá ani vrata na cestu, kde jezdí auta. Thuje vyrostou do požadované výšky až za dlouhou dobu a naše malá je čím dál více zvědavější. Hranice náleží sousedovi a odmítá si postavit plot. Lze s tím něco udělat? Děkuji za odpověď.
Už dávno neplatí zásada o tom, že by někomu "náležely" hranice po pravé či levé straně pozemku. Hranice pozemku je vždy společná. Podle § 1027 občanského zákoníku "na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků." Nerušeným výkonem vlastnického práva se tu ovšem rozumí skutečnost, že z pozemku sousedního proniká něco nebo někdo na pozemek váš, nikoli, že vaše dítě bude pronikat na sousední pozemek. Z tohoto hlediska naopak vás stíhá povinnost zabránit, aby vaše dítě vnikalo na sousední pozemek. Vy musíte postavit plot.

Potíže se sousedovým plotem

1. srpna 2017 v 14:09 | Aleš |  Sousedské vztahy
445. Dobrý den, vlastním oplocenou zahradu. Plot z jedné strany je souseda a je z pletiva. Soused ma udělán vstup na náš pozemek. Otázka 1. Jak muzu ovlivnit zrušení tohoto vstupu- dum ma situován mimo hranici pozemku a nechci, aby mel přístup na nás pozemek. Otázka 2. Chci změnit typ plotu, jak se to da udělat, když se změnou nesohlasí. 3. Otázka z naši strany plotu jsem umístil nepruhlednou textilní plochu, ma právo me nutit k jejímu sundani? Dekuji za radu.
1. Uvádíte, že plot patří sousedovi. Pak mu bránit v tom, aby tam měl branku, nemůžete.
2. Jestliže je plot souseda, nemůžete požadovat změnu plotu. Musel byste si vystavit vlastní plot. Otázka ohledně potřebných povolení k výstavbě plotu byla zodpovězena zde.
3. Jestliže je plot souseda, nemáte právo mu na plot cokoli umísťovat. Soused může požadovat sundání neprůhledné textilní plochy. Řešením je výstavba vlastního plotu.

Který soud projednává dědictví

15. července 2017 v 2:27 | Aleš |  Dědictví
444. 2017-07-10 Dobrý den, potřebovala bych vědět, když jsou dva vlatsníci nemovitosti. A každý žil a umřel v jiném městě. Který soud rozhoduje o dědictví? Jedná se o předědení nově objeveného majetku. Ale nevíme kam odeslat návrh zda se musí na oba soudy nebo stačí na jeden? A zda musí být na návrhu podepsání všichni dědicové nebo jen jeden který o to žádá? A zda musí být podány dva návrhy nebo stačí vše na jeden? Děkuji.
Příslušný je okresní soud podle místa bydliště zůstavitele. Jde-li o různé okresy, budou to dva soudy. Vzhledem k tomu, že soud musí konat i z moci úřední, stačí, bude-li podnět podepsán i jen jedním z dědiců.

Sdílení nákladů na vylepšení pozemku

5. července 2017 v 0:50 | Aleš |  Sousedské vztahy
443. 2017-06-23 Vlastním rodinný dům, vedle kterého stojí sousedův rodinný dům ve vzdálenosti asi 3 m. Pozemek mezi domy je v mém vlastnictví. Z tohoto pozemku má soused hlavní vchod do domu i vedlejší vchod do dvora a zahrady. Soused v minulosti projevil zájem o odkoupení poloviny pozemku, ovšem to odmítám, jelikož bych tak ztratil vlastní přístupovou cestu k vratům do dvora pro vjezd automobilem. Soused nemá k mému pozemku zřízeno žádné právo. Samozřejmě nemám problém s tím, aby soused běžně užíval tento pozemek k přístupu ke svým nemovitostem. Aktuálně se chystám tento pozemek rekonstruovat (položit nový povrch - zámková dlažba). Mohu po sousedovi požadovat, aby se na nákladech rekonstrukce finančně podílel a pakliže ano, jakou měrou? Děkuji vám za odpověď.
Vzhledem k tomu, že soused nemá k pozemku žádné právo, nemůžete po něm nic požadovat. Pakliže byste mu zřídil přes dotčenou část vašeho pozemku služebnost (např. stezky a cesty), potom by již povinnost podílet se na údržbě pozemku měl.

Platnost posudku pro vedoucí táborů

5. července 2017 v 0:45 | Aleš |  Tábory
442. 2017-07-03 Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkajícím se lékařského potvrzení o způsobilosti pracovat s dětmi, které musí mít vedoucí táborů. Potvrzení mám s loňským datem - tehdy bylo platné na 1 rok. Nyní je však platnost potvrzení stanovena na dva roky? Platí mi tedy potvrzení z loňských prázdnin i na letošní táborovou sezónu? Předem Vám moc děkuji za odpověď.
Máte-li posudek vystavený loni, jak uvádíte, to jest v roce 2016, pak je jeho platnost již dvouletá, neboť zmiňované ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví, tedy § 10 zákona č. 258/2000 Sb., bylo novelizováno s účinností od 1. 12. 2015, tedy již předloni.

Péče lékaře na táboře

27. května 2017 v 23:13 | Aleš |  Tábory
441. 2017-05-27 Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, zda je potřeba na zotavovací akci (48 dětí do 18 let, z toho 38 do 15 let) zajistit kromě zdravotníka, který bude po celou dobu na táboře s námi i lékaře v okolí tábora a mít od něj vystavené potvrzení o zajištění zdravotní péče. Děkuji za odpověď.
Je jistě vhodné takovou péči mít zajištěnou. Přímo právní předpisy ale nic takového nevyžadují.

Souhlas s výstavbou oplocení

10. května 2017 v 22:03 | Aleš |  Sousedské vztahy
440. 2017-05-07 Dobrý den, cca 0,5m od sousedova plotu máme vysázený živý plot ze stále zelených keřů. Keře jsou v současné době malé, ale časem povyrostou a budou vnikat přes plot i na pozemek souseda. Tomu bychom chtěli zabránit vytvořením dřevěné neprůhledné zábrany ve vzdálenosti cca 0,3m od jeho plotu, výšky 1,5m a délky cca 10m. Zábrana by byla v zemi zakotvená zemními vruty. Potřebujeme k této konstrukci souhlas souseda a stavebního úřadu?
K výstavbě oplocení, kam lze zařadit i vámi popisovanou konstrukci, potřebujete územní souhlas stavebního úřadu. Jedním z podkladů k tomu je ve vašem případě i souhlas souseda. Jinak stavební úřad povede územní řízení, jehož bude soused rovněž účastníkem a bude moci případně vznášet námitky.

Soused potlouká zeď destičkami

10. května 2017 v 22:01 | Aleš |  Sousedské vztahy
439. 2017-05-01 Dobrý den,prosím o radu. Soused, který má svoji stěnu k nám do dvorka ji má rozpadlou s padajícími kameny k nám do dvorku. Celou ji místo omítky potlouká destičkami velikosti asi 80. 50cm. Jak postupovat aby toto dal do pořádku.
Pokud se se sousedem nedohodnete, podejte podnět stavebnímu úřadu. Usoudí-li stavební úřad, že se jedná o udržovací práce nebo stavební úpravy, kterými se mění vzhled stavby, zahájí s provinilcem správní řízení, neboť k takovým pracem nebo úpravám je třeba stavební povolení.

Pozemek zasypaný listím od sousedů

25. dubna 2017 v 21:39 | Aleš |  Sousedské vztahy
438. 2017-04-25 Dobrý den, prosím o radu co dělat, když sousedi vysázeli živý plot(š.1m,v.2,5m,d.20m) z opadavého buku,který opadává na jaře od března do cca června, někdy i celoročně. Celé jaro i léto máme vchod do domu a garáže, částečně i zahradu plnou suchého listí, které se dostává i do odtokových kanálů a brání odtoku dešťové vody. Při větrech, který zrovna v posledních dnech fouká, je při otevření dveří listí až v domě. Den co den, už druhý měsíc uklízím listí. Předem moc děkuji za Vaš názor na tuto situaci případně i radu.
To je zlé. Podle ustanovení § 1013 občanského zákoníku "vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat." Jedná-li se o tuto situaci, tedy že listí vniká na váš pozemek "v míře nepřiměřené místním poměrům" a "podstatně omezuje obvyklé užívání" vašeho pozemku, můžete zkusit sousedovi domluvit s poukazem na citované ustanovení. Nepomůže-li to, nezbyde než podat na souseda žalobu, aby zamezil těmto "imisím". Jedná se o specifický druh žalob citlivý na správné formulace: doporučujeme si na takovou žalobu najmout advokáta.

Kam dál